Metsäkeskus kannustaa taimikonhoitoon – hoidon viivästyminen lisää kustannuksia

Uutiset 07.05.2018

Suomen metsäkeskuksen mukaan oikeaan aikaan tehty taimikonhoito tuo metsänomistajalle Etelä-Suomessa kolmanneksen suuremmat nettotulot verrattuna siihen, että työ jää tekemättä.


Risto Jussila
Taimikonhoitoa on valtakunnan metsien 12. inventoinnin mukaan myöhässä jo lähes 800 000 hehtaaria.

Taimikonhoitoa on valtakunnan metsien 12. inventoinnin mukaan myöhässä jo lähes 800 000 hehtaaria. Lisäksi ensiharvennuksia on myöhässä liki miljoonan hehtaarin alalla, Suomen metsäkeskus tiedottaa.

”Metsänomistajat saavat metsästään noin kolmanneksen suuremmat nettotulot, kun he huolehtivat taimikon varhaishoidosta. Lisäksi jo yhden vuoden viivästyminen oikein ajoitetusta taimikonhoidosta lisää työn kustannuksia noin 10 prosenttia”, sanoo metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes Suomen metsäkeskuksesta.

Oikeaan aikaan tehty taimikonhoito on kustannustehokasta ja turvaa puuston kehittymisen elinvoimaisena ja terveenä. Taimikonhoito lyhentää puuston kiertoaikaa, nopeuttaa tukkipuiksi kasvamista ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Taimikonhoidolla myös ylläpidetään metsien hiilinieluvaikutusta tulevaisuudessa.

Alueellisten metsäohjelmien mukaan lähitulevaisuudessa tulisi tehdä taimikonhoitoa 270 000 hehtaaria vuodessa, kun sitä on tehty keskimäärin 160 000 hehtaaria vuodessa.

Taimikon varhaishoitoon on mahdollista saada kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tukea, eli Kemera-tukea, 160 euroa hehtaarilta. Tukea myönnettiin viime vuonna 47 000 hehtaarin alalle.

”Varhaishoidon tarpeessa olevia taimikoita on yksityismetsissä noin 100 000 hehtaaria vuosittain. Metsänomistajan kannattaa käyttää Kemera-tuki hyödykseen”, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit