Tykkylumituhoalueilta hakataan puuta lähes 50 miljoonan euron arvosta

Uutiset 22.05.2018

Hakkuista tykkylumituhoalueilla kertyy puuta noin 1,6 miljoonaa euroa. Pahimmillaan tuho on pirstonut useamman hehtaarin alueella lähes kaiken puuston.


Kari Lindholm / VL-arkisto
Vahingoittuneet puut tulisi saada pois metsistä ja tienvarsista viimeistään heinäkuussa.

Metsänomistajat ovat suunnitelleet tykkylumituhoista johtuvia hakkuita lähes 16 000 hehtaarin alueelle, kertoo Suomen metsäkeskus.

Hakkuista kertyy puuta noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä, jonka myyntiarvo on 45–50 miljoonaa euroa. Tykkylumituhoista aiheutuva puunmyyntitulojen menetys on 7–10 miljoonaa euroa.

Pahimmillaan tuho on pirstonut useamman hehtaarin alueella lähes kaiken puuston. Pahiten metsät ovat vaurioituneet Kainuussa, missä tykkytuhohakkuita on suunniteltu yli 20 miljoonan euron arvosta ja vahinkojen suuruus on lähes neljä miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalassa tykkytuhohakkuita on suunniteltu 16 miljoonan ja Pohjois-Savossa noin viiden miljoonan euron arvosta.

Suomen metsäkeskus muistuttaa, että puutavara tulisi saada pois metsistä ja tienvarsista viimeistään heinäkuussa, jotta kaarnakuoriaisten ja muiden tuhohyönteisten uusi sukupolvi ei ehdi poistua puun runkojen sisältä metsään tuhoja tekemään.

Kaarnakuoriaiset ja muut hyönteiset parveilevat touko-kesäkuussa ja iskeytyvät tuoreisiin lumen pirstomiin puihin ja puutavarakasoihin.

”Metsiin jäänee paljon korjaamatonta puuta syksyyn saakka, jolloin hyönteismäärät ovat ensi vuonna paljon nykyistä suuremmat”, arvioi valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Tuhopuissa lisääntyvien hyönteisten aiheuttamien seurannaistuhojen välttämiseksi metsätuholaki velvoittaa puiden omistajaa korjaamaan vahingoittuneet puut pois metsiköistä ja välivarastoista laissa säädettyihin määräaikoihin mennessä.

”Vahingoittuneita puita ovat esimerkiksi lumen katkomat pystyyn jääneet rungot, katkenneet latvaosat ja kokonaan kaatuneet puut. Korjuuvelvoite ei koske lehtipuita”, sanoo pohjoisen alueen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Tommi Lohi Suomen metsäkeskuksesta.

 

Lisätietoa kunnittaisista hakkuusuunnitelmista tykkylumituhoalueilla.

Tarkempia tietoja metsätuholain velvoitteista ja määräajoista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit