Hirven ja monen muun riistalajin metsästysaikoja pidennettiin – muutokset voimaan kesäkuun alussa

Uutiset 24.05.2018

Koko maassa lokakuun toisena lauantaina alkava varsinainen hirvenmetsästyskausi kestää vuoden loppuun saakka.


Saara Olkkonen / VL-arkisto
Muutosten tavoitteena on vähentää riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja ja tarvetta poikkeuslupiin.

Metsästysajat pitenevät kesäkuusta alkaen useiden riistalajien osalta. Valtioneuvoston tänään antaman asetuksen tavoitteena on vähentää riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja ja tarvetta poikkeuslupiin.

”Hirven, valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästysaikoja pidennettiin erityisesti metsä- ja liikennevahinkojen estämiseksi. Vahvistunut hirvieläinkanta näkyy esimerkiksi taimikkotuhoina ja tähän puututaan nyt”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Koko maassa lokakuun toisena lauantaina alkava varsinainen hirvenmetsästyskausi jatkuu vuoden loppuun, ja sen jälkeenkin hirveä saa jatkossa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään asti. Valkohäntäpeuraa ja metsäkaurista saa vastaavasti metsästää varsinaisen metsästysajan lisäksi ilman koiraa helmikuun 1. päivästä helmikuun 15. päivään.

Meri- ja kanadanhanhien metsästys pelloilla alkaa jatkossa jo 10. päivänä elokuuta. Peltometsästyksellä rajoitetaan alkusyksyn maatalousvahinkoja, joita hanhet aiheuttavat erityisesti rannikkoseudulla.

Itämerennorpan metsästysaika muutettiin puolestaan vastaamaan hallin metsästysaikaa, eli norppa on rauhoitettu tammikuun 1. päivästä huhtikuun 15. päivään.

Muutokset metson, teeren ja pyyn rauhoitusaikoihin mahdollistavat metsästyksen jatkamisen hyvinä lintuvuosina joulukuun 10. päivään asti. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa metson metsästysaikaa kuitenkin lyhennettiin. Metsäkanalintukantoja arvioidaan vuosittain kolmiolaskentojen perusteella, ja metsästystä rajoitetaan tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Aiheeseen liittyvät artikkelit