Metsään.fi karttuu pienriistalle soveltuvilla alueilla – ”Aineisto kannustaa riistametsänhoitoon”

Uutiset 13.06.2018

Metsänomistajat ja metsäalan toimijat pääsevät kesäkuussa tarkastelemaan potentiaalisia riistakohteita Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa.


Sari Tammikari / VL-arkisto
Jos riistametsänhoidon menetelmät yleistyisivät, talousmetsien laatu metsäkanalintujen elinympäristöinä paranisi, uskotaan Suomen riistakeskuksessa ja Suomen metsäkeskuksessa.

Metsään.fi-palveluun lisätään kesäkuun aikana tietoa pienriistalle, erityisesti metsäkanalinnuille, soveltuvista metsäalueista. Aineisto on tuotettu hilaruututasolle (16 m x 16 m), jolloin metsänomistajat ja metsäalan toimijat voivat tarkastella riistakohteiden sijoittumista kuvion sisällä. Aineisto julkaistaan aluksi pilottialueilla, joita ovat Pori, Kuopio, Pudasjärvi ja Sodankylä.

Kartoituksen teoriapohjana on metsäkanalintujen elinympäristötieto, jolloin riittävän varttuneet ja puustoltaan monimuotoiset, kerroksellisrakenteiset ja monilajiset metsät korostuvat. Näin ollen riista-alueiden määrä painottuu Etelä- ja Itä-Suomeen.

”Kanalintuja suosiva riistametsänhoito sopii lähes kaikkiin talousmetsiin, mutta erityisen hyvin juuri palvelussa esiin nouseville kohteille”, kertoo Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Janne Miettinen.

Aineisto kuvaa metsikön tai sen osan potentiaalia riistan elinympäristöksi. Tiedon toivotaan lisäävän kiinnostusta riistametsänhoidon menetelmiin. Niiden yleistymisen myötä talousmetsien laatu metsäkanalintujen elinympäristöinä paranisi. Metsänomistaja voi pyytää apua riistakohteiden säilyttämiseen ja hoitoon esimerkiksi hakkuiden suunnittelun yhteydessä.

”Aineisto ei kerro alueella olevan varmasti lintuja. Se osoittaa alueet, jotka soveltuvat metsäkanalinnuille ja muulle riistalle. Aineisto on talousmetsien ympäristötietoa, jolla kannustetaan riistametsänhoitoon. Sitä ei käytetä metsien suojelualueiden suunnitteluun eikä se velvoita maanomistajaa mihinkään”, Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Mikko Kesälä tarkentaa.

Riistakohteet on tuotettu Suomen riistakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit