Riski sairastua myyräkuumeeseen on koko maassa nyt pieni, sillä metsämyyriä ei juuri ole

Uutiset 21.06.2018

Myyräkuumetta esiintyy joka vuosi, mutta sairastumisten määrä on suoraan suhteessa metsämyyräkannan kokoon.


Lisse Tarnanen / VL-arkisto
Myyräkannat olivat keväällä 2018 alhaalla miltei kaikkialla Suomessa.

Luonnonvarakeskuksen seurannat osoittavat, että myyräkannat olivat keväällä 2018 alhaalla miltei kaikkialla Suomessa. Talven jäljiltä taimituhojen todennäköisyys on pieni. Viime vuosikymmenen voimakkaat ja säännölliset kannanvaihtelut Suomen eteläpuoliskossa ovat muuttuneet tällä vuosikymmenellä epämääräisemmiksi ja vaikeammin ennustettaviksi.

Syksyllä 2017 myyriä esiintyi Keski-Suomen pohjois- ja länsiosissa ja osin Pirkanmaalla kohtalaisen runsaasti. Näiden alueiden myyräkannat ovat kuitenkin romahtaneet talven aikana. Myyrätuhoista ei ole kantautunut tietoja, mutta metsänomistajan kannattaa käydä tarkistamassa taimikkonsa, koska peltomyyriä oli paikoin runsaasti. Muualla Suomessa myyräkannat olivat syksyllä alhaiset.

Kevään 2018 seurannoissa alustavia merkkejä myyräkantojen toipumisesta todettiin Etelä-Pohjanmaalla, samoin Oulun ympäristössä ja Kainuussa. Näillä alueilla myyräkannat voivat olla kohtalaisen suuret syksyllä. Myyräkannat kasvavat kesän aikana todennäköisesti muuallakin maan eteläpuoliskossa, mutta eivät merkittävästi.

Maan pohjoisosassa, varsinkin Metsä-Lapissa, myyräkannat olivat kesäkuun alussa hyvin alhaiset. Metsä-Lapissa kannat eivät ehdi nousemaan merkittävästi syksyyn mennessä. Ylä-Lapissa viime syksynä alkanut myyrien runsastuminen näyttää jatkuvan, ja siellä myyräkanta noussee voimakkaasti kesän aikana.

Metsämyyrien vähäisen määrän vuoksi myyräkuumeriski kesän aikana on suurimmassa osassa Suomea alhainen. Myyräkuumetta esiintyy joka vuosi, mutta sairastumisten määrä on suoraan suhteessa metsämyyräkannan kokoon. Ensi talven myyräkuumeriskiä voi tarkemmin ennustaa vasta syksyn seurantapyyntien jälkeen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit