Metsä Groupilta vahva tulos – ”Sellu- ja kartonkiteollisuus pääroolissa tuloksen muodostuksessa”

Uutiset 02.08.2018

Sellun markkinahinnat ovat olleet nousussa ja Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärät kasvaneet.


Maria Miklas / VL-arkisto
Ilkka Hämälä aloitti Metsä Groupin pääjohtajana 1. huhtikuuta 2018.

Metsä Groupin vuoden 2018 tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos on 418 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavan jakson vertailukelpoinen liiketulos oli 247 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 2 904 miljoonaa euroa.

”Hyvän tuloksen mahdollistivat viimevuosien kehitysinvestointiohjelman tuoma myyntivolyymien kasvu ja tuotantotehokkuuden paraneminen yhdessä suotuisan globaalin talouskehityksen kanssa”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä kertoo tulostiedotteessa.

Hämälän mukaan sellu- ja kartonkiteollisuus olivat pääroolissa tuloksen muodostuksessa. Pitkä- ja lyhytkuituisen sellun markkinahinnat olivat tammi–kesäkuussa edelleen nousussa, ja Metsä Boardin kartonkien kokonaistoimitusmäärät nousivat ennätystasolle.

”Hyvän tuloskehityksen vahvistama tase antaa konsernille hyvät toimintaedellytykset mahdollisissa kansainvälisen kaupan häiriötilanteissa”, Hämälä toteaa.

Toukokuussa Metsä Group perusti innovaatioyhtiö Metsä Springin, joka suuntaa tulevaisuuden uusien tuotteiden kehitykseen. Keväällä Metsä Group myös käynnisti esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta.

Vuonna 2018 yhtiön investointien painopiste on puutuoteteollisuudessa. Tarkoituksena on myös lisätä pehmopapereiden jalostuskapasiteettia sekä ruoanlaittopaperien tuotantoa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit