Hirven ja valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin enemmän kuin viime vuonna

Uutiset 08.08.2018

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.


Rami Marjamäki / VL-arkisto
Hirven ja valkohäntäpeuran metsästysaikaa on jatkettu kahdella viikolla kauden loppupäästä. Hirven pyynti ajalla 1.–15.1. ja valkohäntäpeuran pyynti ajalla 1.–15.2. on kuitenkin sallittu vain ilman koiraa.

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden hirvieläinten pyyntiluvat. Hirven pyyntilupia myönnettiin hieman ja valkohäntäpeuran pyyntilupia lähes neljännes enemmän kuin viime vuonna. Kuusipeuran ja metsäpeuran pyyntilupien määrä on edellisvuosien tasolla.

Hirvikannan kasvu saatiin Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan pysäytettyä viime kauden metsästyksellä, mutta kanta on edelleen monilla alueilla tavoitetasoa tiheämpi. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikanta oli viime metsästyskauden jälkeen 76 500–101 000 hirveä. Tulevan syksyn metsästyksellä pyritään tiheimmän kannan alueilla vähentämään hirvikanta tavoitetasolle ja muualla pitämään kanta vakaana tavoitetasolla.

Valkohäntäpeurakanta jatkoi kasvuaan edellisvuodesta. Kanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille. Tulevan syksyn metsästyksellä pyritään pysäyttämään kannan kasvu tihentymäalueilla erityisesti runsastuneiden peuraonnettomuuksien vähentämiseksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit