Onko lapsesi koulu lähellä metsää? – Selvityksen mukaan kaupunkien kouluista on metsään pitkä matka

Uutiset 30.08.2018

Jotta viheralue olisi helppo saavuttaa, sinne saisi ympäristöministeriön ohjeen mukaan olla matkaa korkeintaan 300 metriä.


Markku Pulkkinen / VL-arkisto
Useimpien koulujen läheltä löytyy joitakin viheralueita.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan luonnon läheisyydellä on selkeästi myönteisiä vaikutuksia lapsen kehitykseen. Lapsuuden aikana rakentunut positiivinen luontosuhde edistää ympäristövastuullista käyttäytymistä myös aikuisena. Parhaimmillaan lähiluonto nivotaan osaksi koulujen opetussuunnitelmaa.

SYKE on analysoinut Sitran rahoittamassa ”Kestävä hyvinvointi” -hankkeessa paikkatietojen avulla viheralueiden etäisyyttä kouluista. Selvityksen mukaan Suomen suurimpien kaupunkiseutujen koulujen lähistöllä on yleensä puistoja, mutta metsään on usein pitkähkö matka.

Tarkastelun kohteena olivat ala- ja yläkoulut pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen ja Turun kaupunkiseuduilla. Jotta viheralue olisi helppo saavuttaa, sinne saisi ympäristöministeriön ohjeen mukaan olla matkaa korkeintaan 300 metriä.

”Mitä monimuotoisempi luonto viheralueella on, sitä moninaisemmat ovat sen hyödyt. Siksi olisi tärkeää, että koulujen läheisyydessä olisi metsiä”, sanoo Riikka Paloniemi SYKEstä.

Selvityksen mukaan alakoulut ovatkin yläkouluja useammin metsän läheisyydessä. Kaikilla analysoiduilla alueilla kuitenkin noin 40 prosenttia alakouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä. Yläkoulujen etäisyydellä metsästä oli suurempia eroja eri kaupunkiseutujen välillä. Pääkaupunkiseudulla 38 prosenttia, Tampereen seudulla 64 prosenttia ja Turun seudulla 58 prosenttia yläkouluista sijaitsee yli 300 metrin päässä metsästä.

Useimpien koulujen läheltä löytyy joitakin viheralueita.

”Kouluissa kannattaa hyödyntää säännöllisesti läheisiä viheralueita. Yhä useampi lapsi asuu kaupunkiympäristössä. Siksi kaupunkien viheralueiden ja kaupunkimetsien merkitys lasten luontoaltistuksessa on kasvanut”, korostaa Riikka Paloniemi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit