Yksityismetsien tulot ennätyksellisen suuret – kysyntä kasvattaa puun hintaa

Uutiset 02.10.2018

Hakkuumäärä nousee tänä vuonna yli 10 miljoonaa kuutiometriä suuremmaksi kuin 2010-luvulla keskimäärin eli noin 67 miljoonaan kuutiometriin.


Pentti Vänskä / VL-arkisto
PTT:n ennusteen mukaan harvennusleimikoiden kauppamäärät nousevat viime vuodesta.

Pellervon taloustutkimuksen tänään julkaisemassa Metsäsektorin ennusteessa tarkastellaan puumarkkinoiden ja metsäteollisuuden lähiaikojen näkymiä. Ennusteen mukaan hyvä taloustilanne ja investoinnit lisäävät metsäteollisuuden puun käyttöä tänä vuonna. Tuontipuun käyttö kääntyy nousuun, ja kotimaan puukauppa- ja hakkuumäärät kasvavat jopa enemmän kuin puun käyttö.

Kysynnän kasvu heijastuu selvästi nousevina puun hintoina. Yksityismetsien bruttokantorahatulot lisääntyvät lähes 16 prosenttia viime vuodesta ja yltävät ennätykselliseen 2,2 miljardiin euroon. Ensi vuonna hakkuiden ja puukaupan kehitys on maltillisempaa.

Metsäteollisuuden puunkäytön lisäys pohjautuu tänä vuonna erityisesti sellun tuotannon nousuun, sillä Äänekosken biotuotelaitos ja UPM:n Kymin tehdas kasvattavat kuitupuun käyttöä. Hakkuumäärä nousee yli 10 miljoonaa kuutiometriä suuremmaksi kuin 2010-luvulla keskimäärin eli noin 67 miljoonaan kuutiometriin. Ensi vuonna puun käyttö lisääntyy edelleen hieman.

Alkutalvena puukauppaan vaikuttivat hankalat korjuuolosuhteet, jotka aikaistivat yksityismetsien puukauppaa kesäkorjuukelpoisten leimikoiden osalta. Pystykauppamäärä kasvaa rajusti tänä vuonna alkuvuoden johdosta, vaikka loppuvuosi tasoittaakin kehitystä. Harvennusleimikoiden kauppamäärät nousevat viime vuodesta. Tänä vuonna täydentyneet puuvarastot rauhoittavat ensi vuoden puukaupan kasvua. Mäntytukin ja -kuidun kauppamäärät kasvavat enemmän kuin muilla puutavaralajeilla.

Alkuvuoden puupulan ja lisääntyneen kysynnän aiheuttama kauppamäärien kasvu nostaa puun vuotuisia nimellisiä keskihintoja selvästi viime vuoden keskihinnoista. Männyn kasvava kysyntä sahatavaran vientimarkkinoilla on heijastunut tukin hintaan, mutta ei saa kurottua kuusitukin etumatkaa kiinni. Mäntytukin nimellinen vuotuinen keskihinta nousee viime vuoden keskihinnasta noin yhdeksän ja kuusitukin noin kymmenen prosenttia. Myös havukuitujen vuotuinen keskihinta nousee tänä vuonna 8–10 prosenttia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit