Metsähallitus teki vahingossa hakkuita liito-oravakohteella

Uutiset 10.10.2018

Metsähallitus tiedottaa tehneensä inhimillisestä erehdyksestä johtuen hakkuita Liito-orava LIFE -hankkeeseen varatussa metsänkäsittelyn esimerkkikohteessa Suomussalmella.


Markku Vuorikari / VL-arkisto
Liito-orava on Suomessa silmälläpidettävä, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji.

Metsähallitus teki syyskuussa Liito-orava LIFE -hankkeeseen kuuluvalla Suomussalmen Pata-aholla hakkuita, koska LIFE-hankkeen rajauksia ei oltu vielä merkitty paikkatietojärjestelmään. Liito-orava LIFE -hankekohteet ovat olleet valmisteluvaiheessa paperikarttoina eikä lainkaan sähköisessä järjestelmässä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on kuitenkin jätetty käsittelyn ulkopuolelle.

”Olemme pahoillamme tapahtuneesta. Olemme yksi hankekumppaneista ja pidämme Liito-orava LIFE -hanketta todella tärkeänä. Etsimme korvaavan kohteen pikaisesti”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluejohtaja Tarmo Myllymäki vakuuttaa.

Nyt Liito-orava LIFE -hankkeen kohteet on tallennettu Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään ja ne näkyvät automaattisesti kohdealueiden metsäsuunnittelua tehtäessä.

Metsähallitus oli varannut hankkeeseen 11 kohdetta, joista alun perin oli valmistauduttu toteuttamaan yhdeksän. Pata-ahoa korvaamaan etsitään kokonaan uusi kohde.

Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoima Liito-orava LIFE -hanke käynnistyi elokuussa. Hankkeen tavoitteena on turvata liito-oravan esiintyminen tulevaisuudessa. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 18 kumppaniorganisaatiota eri sektoreilta sekä Suomesta että Virosta ja se kestää noin 6,5 vuotta.

Liito-orava LIFE -hankkeessa tehdään esimerkkikohteita sekä yksityismetsiin että valtion metsiin. Esimerkkikohteissa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat kulkuyhteyksineen turvataan osana paikallista elinympäristöverkostoa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit