Ministeri Berner: ”Kotimainen puu on alihyödynnetty raaka-aine liikenneinfrastruktuurissa”

Uutiset 22.10.2018

Uuden puurakentamisohjelman tavoitteena on, että vuonna 2020 uusista silloista kymmenen prosenttia valmistettaisiin puusta. Tällä hetkellä valtion omistamilla väylillä puusiltojen osuus on 4,4 prosenttia.


Lauri Salminen / VL-arkisto
Vihantasalmen silta Mäntyharjulla sai vuoden 2000 puurakennepalkinnon. Silta avattiin liikenteelle marraskuussa 1999.

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelman, jonka tavoitteena on lisätä puun monipuolista käyttöä ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

”Kotimainen puu on alihyödynnetty raaka-aine liikenneinfrastruktuurissa. Puun käyttöä voidaan lisätä merkittävästi, sillä puulla on lukuisia käyttökohteita”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

”Nyt arvioidaan puun monipuoliset käyttömahdollisuudet ja varmistetaan, että väylähankinnoissa huomioidaan ympäristövaatimukset, materiaalin kierrätettävyys ja rakentamisen ekotehokkuus entistä paremmin”, jatkaa Berner.

Liikenneviraston tiehankkeiden suunnitteluohjeissa velvoitetaan jatkossa, että uusissa tiehankkeissa on arvioitava myös puun käyttömahdollisuudet. Tavoitteena on, että vuonna 2020 uusista silloista kymmenen prosenttia valmistettaisiin puusta. Tällä hetkellä valtion omistamilla väylillä puusiltojen osuus on 4,4 prosenttia.

Puu sopii materiaaliksi muun muassa tasoristeyskansiin, meluesteisiin, valaisinpylväisiin, kaiteisiin ja portaisiin. Puun käyttöä edistetään myös tien varsien levähdyspaikoilla, metsässä luontokohteissa ja vesiväylien rakenteissa. Lisäksi varmistetaan, että puuta voidaan käyttää yhä rata- ja vaihdepölkkyjen rakentamisessa, kun kyllästeaine kreosootin käyttöä rajoitetaan EU:ssa.

Puuta käytetään paljon eri väylärakenteissa ympäri Eurooppaa. Liikennevirasto tekee kansainvälisen vertailun puun käytöstä liikenneinfrassa ja ottaa Suomeen sopivat toimet käytäntöön. Lisäksi Liikennevirasto käynnistää selvityksen puusiltojen elinkaarikustannuksista. Yhdessä rakennusalan ja eri oppilaitosten kanssa selvitetään puutteet puurakentamisen koulutuksessa.

Lue lisää