Suomen Metsäyhdistys: Suomalaiset vähentäisivät muovia puun käyttöä lisäämällä

Uutiset 23.10.2018

Kolmannes vastaajista suhtautuu myönteisesti avohakkuisiin.


Pekka Fali / VL-arkisto
Metsäyhdistyksen teettämän kyselyn vastaajista valtaosa haluaisi korvata pakkausmuovia puupohjaisilla vaihtoehdoilla.

Suomen Metsäyhdistys teetti kesällä kyselytutkimuksen suomalaisten suhtautumisesta metsäsektoriin. Vastaajista 90 prosenttia pitää metsäsektorin toimintaa vähintään melko vastuullisena. Erityisen myönteisesti suomalaiset suhtautuvat puupohjaisiin tuotteisiin.

Yli 90 prosenttia vastaajista suhtautuu vähintään melko myönteisesti esimerkiksi pahvista tehtyihin pakkauksiin ja pehmopapereihin. Yli 80 prosenttia suhtautuu vähintään melko myönteisesti puupohjaisiin sisustustuotteisiin, polttoaineisiin ja paperilehtiin.

Erityisen myönteisesti suhtaudutaan muovin korvaamiseen nykyistä suuremmalla puunkäytöllä. Muovin korvaamiseen pakkauksissa suhtautuu vähintään melko myönteisesti 79 ja kaupan muovikasseissa 74 prosenttia vastaajista.

Kolmannes vastaajista suhtautuu myönteisesti avohakkuisiin. Kielteinen kanta on 15 prosentilla vastaajista ja 9 prosenttia ilmoittaa olevansa jyrkästi avohakkuita vastaan. 36 prosenttia vastaajista sijoittuu näiden ääripäiden väliin. 10 prosentilla ei ole asiasta mielipidettä. Ne, jotka suhtautuvat avohakkuisiin kriittisesti, kantavat huolta ennen muuta luonnon monimuotoisuudesta ja maisemasta.

Kuusi kymmenestä vastaajasta pitää metsätaloutta vähintään melko vastuullisena luonnon monimuotoisuuden suhteen. Lähes yhtä moni kokee, että metsätalous toimii vähintään melko vastuullisesti myös uhanalaisten lajien suojelemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos nimettiin myös metsäalan tärkeimmiksi haasteiksi: joka toinen vastaaja pitää niitä metsätalouden suurimpina haasteina. Suurempi osuus eli 58 prosenttia vastaajista valitsee monimuotoisuuden tärkeimmäksi asiaksi, johon metsätalouden tulisi panostaa tulevaisuudessa.

Kyselyn rahoitti Suomen Metsäsäätiö. Se suunniteltiin yhteistyössä Pohjoisranta Burson-Marstellerin kanssa ja toteutettiin Bilendi Oy:n verkkopaneelissa kesällä 2018. Kyselyyn vastasi tuhat 18–70-vuotiasta suomalaista. Sen tilastollisista syistä johtuva virhe on enintään 1,4 prosenttia suuntaansa.

Lue lisää kyselyn tuloksista Metsäyhdistyksen sivuilta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit