Kotimaisen mäntytervan valmistus jatkuu – kolmen suurimman valmistajan mäntytervat rekisteröitiin

Uutiset 20.11.2018

Ilman ulkopuolista rahoitusta rekisteröinti ei olisi onnistunut, ja laajamittaisempi kotimaisen tervan valmistus olisi loppunut.


Vesa-Matti Väärä / VL-arkisto
Vuosi sitten tervanpoltto tervahaudoissa valittiin Elävän perinnön kansalliseen luetteloon.

Syksyllä 2015 alkanut suomalaisen mäntytervan pelastuskampanja on päässyt menestyksekkäästi maaliin. Kolmen suurimman suomalaisen tervanvalmistajan mäntytervat rekisteröitiin toukokuun puolivälissä Euroopan kemikaalivirastoon ECHAan.

Pohjoismaisen mäntytervan (Nordic Pine Tar) päärekisteröijä on Saarijärven Hautaterva ja muut rekisteröijät Lentiiran Terwa Ky sekä Puirova. Rekisteröineet yritykset voivat vastedes tuottaa tervaa 1–10 tonnia vuodessa. Kyläyhdistykset tai tapahtumajärjestäjät saavat tuottaa jatkossakin tervaa ilman rekisteröintiä, kunhan vuosituotanto jää alle yhden tonnin.

Tervapelastustalkoita johtaneen Eläköön terva ry:n tavoitteena oli saada kotimaiselle mäntytervalle Euroopan yhteisön kemikaaliasetuksen REACHin edellyttämä rekisteröinti ja kerätä siihen vaadittava rahoitus. Rekisteröinnin kokonaiskustannukset olivat noin 150 000 euroa.

Rahoitusta saatiin muun muassa säätiöiltä, Kirkkohallitukselta, yhdistyksiltä ja yrityksiltä. Ilman ulkopuolista rahoitusta rekisteröinti ei olisi onnistunut, ja laajamittaisempi kotimaisen tervan valmistus olisi loppunut kesäkuun alusta lähtien.

Jatkossa Suomen ulkopuoliset valmistajat ja maahantuojat voivat liittyä Suomen mäntytervakonsortioon, kunhan ne maksavat osuutensa tervan ominaisuustietojen tutkimuskustannuksista, kertoo Eläköön terva ry:n varapuheenjohtaja Juha Pyötsiä yhdistyksen jäsenkirjeessä.

Hän kertoo myös, että nyt kerätyt tervan ominaisuustiedot ovat kaikkien kotimaisten tervan valmistajien käytössä. Tämä mahdollistaa sen, että myös muut suomalaiset tervan tuottajat voivat rekisteröityä. Uusien toimijoiden on kuitenkin tehtävä ennen rekisteröitymistä niin sanottu tiedustelu Euroopan kemikaalivirastoon, joka tarkistaa, onko uuden tuottajan terva samaa ainetta kuin jo rekisteröity mäntyterva.

Aiheeseen liittyvät artikkelit