Suomen metsäkeskus aikoo tehdä metsätarkastuksia jatkossa satelliitein ja lennokein

Uutiset 29.11.2018

Suomen metsäkeskuksessa uskotaan, että digitalisointi tehostaa työtä, mutta parantaa myös kerätyn tarkastustiedon laatua ja käytettävyyttä.


Risto Jussila / VL-arkisto
Suomen metsäkeskus haluaa digitalisoinnilla vapauttaa työntekijöitään metsäkeskuksen muihin töihin, kuten kehitykseen ja asiakaspalveluun.

Suomen metsäkeskus tarkastaa vuosittain tuhansia metsissä tehtyjä töitä. Tähän asti tarkastukset on tehty maastossa otannan ja harkinnan perusteella ihmistyönä. Jatkossa tarkastusten tiedonkeruuta on tarkoitus digitalisoida ottamalla käyttöön satelliitteja ja drone-lennokkeja.

Suomen metsäkeskuksessa uskotaan, että digitalisointi tehostaa työtä, mutta parantaa myös kerätyn tarkastustiedon laatua ja käytettävyyttä. Metsäkeskus kartoittaa parhaillaan kumppaneita, joilta voitaisiin tulevaisuudessa hankkia metsälakien tarkastuksiin vaadittavaa dataa.

”Käytännössä tulevaisuudessa digitaaliseen tiedonkeruuseen erikoistuneet yrittäjät eri puolilla Suomea voisivat toteuttaa suuren osan tiedonkeruusta, mikä vähentäisi huomattavasti aikaa vieviä maastokäyntejä”, kertoo rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta.

Hostikan mukaan tavoitteena on, että metsäkeskuksen työvoimaa vapautuisi enemmän tiedon analysointitehtäviin, asiakaspalveluun ja kehitystyöhön. Myös kerätyn tiedon käsittelyä ja tulosten analysointia on kuitenkin myös tarkoitus automatisoida.

”Automatisoimme jatkossa tarkastustiedon jakelua siten, että metsänomistajien ja alan yritysten on mahdollista saada reaaliaikaista puukohtaista tietoa ja esimerkiksi vertailu- ja seurantaraportteja. Näin metsätalouden avoimuus ja läpinäkyvyys paranevat”, Hostikka sanoo.

Suomen metsäkeskuksen mukaan uusien tiedonkeruumenetelmien avulla voidaan seurata yhä laajempia alueita, ja esimerkiksi metsätuholaisten kartoitus onnistuu nykyistä paremmin. Ajantasaisen datan avulla voidaan reagoida kohonneisiin tuhoriskeihin ja estää metsätuhojen leviämistä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Aki Hostikka kertoo tarkastustoiminnan digitalisoinnista Business Finlandin järjestämässä tilaisuudessa tiistaina 11. joulukuuta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit