Taideopiskelijat tutkivat metsäsuhteita: ”Kukaan ei edusta vain yhtä ainoaa näkökantaa”

Uutiset 11.12.2018

Taidetta opiskelevat metsätalousinsinöörit haluavat tutkimuksillaan lisätä ymmärrystä erilaisia metsäsuhteita kohtaan.


Janette Backman
Tutkimukseen osallistunut Jyrki Mäkelä on menossa rengastamaan kotkia niiden pesäpuulle Kuusamossa. Jyrki halusi kuvallaan ilmentää metsäsuhdettaan ja harrastustaan sekä tuoda esille metsäluontomme pirstaleisuuden ja hakkuuaukkojen, taimikkojen ja vanhan metsän kaistaleiden luoman mosaiikin.

Janette Backman ja Kalle Immonen ovat metsätalousinsinöörejä, jotka opiskelevat soveltavan kuvataiteen ja luontokuvauksen maisteriohjelmassa Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa.

Backman on työskennellyt aiemmin muun muassa luontokartoituksissa ja Immonen energiapuun hankinnassa. Nyt he tekevät pro gradu -tutkimuksiaan suomalaisten metsäsuhteista.

”Tutkimme graduissamme sitä, voiko valokuvan ja soveltavan kuvataiteen keinoin syventää erilaisten metsäsuhteiden ymmärrystä”, Janette Backman kertoo.

Tutkimuksen taiteellinen osio on valokuvanäyttely Luontokuva sillanrakentajana – Metsäsuhteita Koillismaalla, joka on vuoden loppuun saakka esillä Kuusamossa. Näyttelyssä on esillä yhdentoista tutkimushenkilön metsässä kuvatut muotokuvat.

”Kuvasimme heidät paikoissa, joissa he halusivat tulla kuvatuiksi ja esittää oman metsäsuhteensa”, Backman sanoo.

Backman ja Immonen aloittivat tutkimuksensa syksyllä 2017. He valitsivat tutkimukseen yksitoista tutkimushenkilöä Kuusamon ja Koillismaan alueelta.

”Olemme ottaneet mukaan ihmisiä, joiden tavoitteet metsien suhteen poikkeavat toisistaan työnkuvan tai harrastusten vuoksi. Lisäksi mukana on henkilöitä, jotka ilmoittautuivat mukaan lehti-ilmoituksen perusteella.”

Backman ja Immonen kartoittivat kunkin tutkimushenkilön metsäsuhdetta alkuhaastattelussa, jonka jälkeen he ideoivat yhdessä tapoja, joilla henkilön metsäsuhdetta voisi valokuvan keinoin esittää.

Kesällä opiskelijat veivät tutkimushenkilönsä metsäretkelle. Backman ja Immonen ottivat molemmat valokuvia haastateltaviensa valitsemissa ympäristöissä. Lopuksi henkilöt saivat valita molemmilta kuvaajilta mieleisensä kuvan näyttelyä varten.

Backmanin mukaan tutkimusprosessin aikana on ollut antoisaa huomata, kuinka monisyisiä tutkimushenkilöiden metsäsuhteet ovat. 

”Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa toimia metsissä, eikä kukaan loppujen lopuksi edusta vain yhtä ainoaa näkökantaa. Ihmiset hakevat ja saavat metsistä eri asioita niin työn kuin harrastustenkin kautta, ja samalla henkilöllä voi olla metsien suhteen hyvinkin erilaisia intressejä.”


Näyttely on esillä Kuusamotalon Kaamosgalleriassa 28.12. saakka.

Lue lisää