Kemera-tukea maksettiin viime vuonna metsänomistajille lähes 50 miljoonaa euroa

Uutiset 10.01.2019

Valtaosa Kemera-tuesta käytettiin nuorten metsien hoitoon.


Matti Turtiainen / VL-arkisto
Vuonna 2018 metsätietöitä tehtiin Kemera-tuella 42 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2018 metsänomistajille 49,1 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon. Valtion talousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu 56,2 miljoonaa euroa.

Valtaosa Kemera-tuesta, noin 37,9 miljoonaa euroa, käytettiin nuorten metsien hoitoon. Pienpuun korjuuala kasvoi 41 prosenttia edellisvuodesta ja taimikoiden varhaishoidon ala pieneni noin kolmanneksella.

Taimikon varhaishoito on metsikön ensimmäinen hoitotyö ja tarpeellinen jokaisessa taimikossa. Varhaishoito tehdään noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta.

”Se on metsurin loikka kohti hyvää ensiharvennusmetsää. Varhaishoitoa pitäisi tehdä lähes 100 000 hehtaaria vuosittain. Työmäärien kasvattamisessa on iso markkinarako metsäalan toimijoille”, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätietöitä tehtiin Kemera-tuella 42 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja suometsiä hoidettiin kolmannes vähemmän. Työmäärät ovat lähes puolittuneet vuosikymmenen alun määristä. Osaltaan asiaan on vaikuttanut tukisäädösten muutos kesällä 2015 ja osaltaan toimijakentän murros sekä osaavan henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin ja eläkkeelle.

Kemera-tukea käytettiin puuntuotannon lisäksi metsäluonnon hoitoon ympäristötukena 4,4 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,7 miljoonaa euroa. Ympäristötuen käyttö kasvoi 37 prosenttia edellisvuodesta. Tukea käytetään pääosin metsälaki- ja METSO-kohteiden suojeluun.

Uusia ympäristötukisopimuksia solmittiin viime vuonna yhteensä 2 541 hehtaarin alalta, mikä oli 37 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yleisimpiä sopimuskohteita olivat rehevät ja puustoiset kohteet, kuten lehdot, korvet sekä pienvesien välittömät lähiympäristöt.

Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi. Korvauksena määräaikaisesta suojelusta metsänomistaja saa ympäristötukea.

Kemera-tukea saa vuosittain noin 45 000 metsänomistajaa. He ovat omatoimisimpia pienten ja isojen taimikoiden hoitotöissä. Suometsä-, tie-, ja lannoitushankkeet ovat taas pääsääntöisesti metsäammattilaisten organisoimia töitä.

Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa metsäalan toimijat voivat hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon esimerkiksi Metsään.fi-palvelussa. Muihin metsänhoitotöihin voi tukea hakea metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvillä Kemera-lomakkeilla.

”Kemera-tukea on tänäkin vuonna hyvin tarjolla, ja metsätyöt odottavat tekijäänsä”, Niskanen sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit