Nyt tutkitaan ihmisten puusuhteita – ”Ne pitäisi huomioida yhdyskuntasuunnittelussa”

Uutiset 17.01.2019

Ilmiötä tutkitaan Itä-Suomen yliopiston hankkeessa, jossa on mukana sekä taiteilijoita että tutkijoita.


Tuomo Kesäläinen / VL-arkisto
Metsämaatieteen professorin Eeva-Stiina Tuittilan mukaan tutkimustieto ihmisten ja puiden suhteesta puuttuu.

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston metsämaatieteen professori Eeva-Stiina Tuittila työryhmineen tutkii ihmisten puusuhteita ja puiden merkitystä Puut lähellämme -hankkeessa.

Poikkitieteellinen työryhmä selvittää, miten ihmisten ja puiden suhteet liittyvät yksilöiden ominaisuuksiin, ja millaisia merkityksiä ja tunteita puihin liitetään.

”Ihmisten suhde yksittäisiin puihin nousee uutiseksi, kun tärkeän puun kaatamista tai kuolemaa surraan. Puut ovat niidenkin ihmisten naapureita, joille metsät ovat tavoittamattomissa. Vaikka puiden ja ihmisten suhteet pitäisi huomioida yhdyskuntasuunnittelussa, tutkimustieto aiheesta puuttuu”, sanoo Tuittila.

Hankkeessa yhdistetään tieteitä ja taidetta ja analysoidaan suomalaista puusuhdetta kansainvälisessä kontekstissa. Taiteen tavoitettavissa ovat puita kohtaan tunnettu empatia ja tunteiden projisointi. Tätä moniaistista ja mutkikasta ilmiötä on siksi tutkittava näiden alojen yhteistyössä.

”Haluamme tulevaisuuden, jonka yhdyskuntasuunnittelussa huomioidaan merkitykset ja tunteet, joita ihmiset liittävät elolliseen ja elottomaan ympäristöönsä”, toteaa Tuittila

Tutkimuksen aineisto pohjautuu Ylen kampanjaan, jossa kerätään kuvia ja tarinoita tärkeistä puista. Aineistoa täydennetään kyselylomakkeen ja kirjallisuusanalyysin avulla.

”Valitsemme ihmis–puu-pareja kohtaamisiin tutkijakoulutettavan, ekologin, kirjallisuudentutkijan ja taiteilijan kanssa”, kertoo tutkijatohtori Aino Korrensalo metsätieteiden osastolta.

Koneen Säätiö rahoittaa tutkimushanketta 211 000 eurolla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit