Suomen Latu julkaisi latuetiketin laturaivon vähentämiseksi: ”Kaikki hiihtäjät on hyväksyttävä”

Uutiset 22.01.2019

Suomen Ladun selvityksen mukaan joka kolmas suomalainen harrastaa hiihtoa. Vaikka vain harva on kohdannut laturaivoa, ulkoilujärjestö julkaisi latuetiketin.


Jaana Kankaanpää / VL-arkisto
Neljä prosenttia Suomen Ladun kyselyyn vastanneista hiihtoharrastajista on kokenut laturaivoa eli epäasiallista käytöstä tai puhetta hiihtoladulla.

Suomen Ladun Taloustutkimuksella viime keväänä teettämän tutkimuksen mukaan 34 prosenttia suomalaisista oli hiihtänyt edellisellä kaudella. Kyselyyn vastasi 2 000 hiihtoharrastajaa.

Suomen Ladun aikuisliikunnan suunnittelijan Wilhelm Stenbackan mukaan suomalaisten hiihtoharrastajien joukko on jakaantunut.

”Harrastamisen eri toteutustapoja ja ääripäitä löytyy sekä miesten että naisten joukosta, jokaisesta ikäluokasta sekä myös erilaisista asuinpaikoista, niin maaseudulta kuin isoista kaupungeista.”

Tutkimuksen mukaan mies- ja naishiihtäjien välillä on joitakin eroja: mieshiihtäjät omistautuvat keskimääräisesti enemmän hiihtämiselle, harrastavat lajia monipuolisemmin ja kokevat olevansa keskimäärin taitavampia kuin naishiihtäjät.

Tykkilumella hiihdetään nykyään käytännössä koko maassa. Näin tekee noin puolet kyselyyn vastanneista.

”Onko tämä talviolosuhteiden epävarmuudesta johtuva pakko vai kertooko se siitä, että tykkilumilatuja on tarjolla yhä useammalla paikkakunnalla”, Stenbacka pohtii.

Tutkimus kertoo myös, että peräti 64 prosenttia vastaajista omistaa pitopohjasukset.

Neljä prosenttia vastaajista on kokenut laturaivoa eli epäasiallista käytöstä tai puhetta hiihtoladulla.

”Hiihtämisen ilo kuuluu kaikille. Vaikka laduilla hiihdetään hyvin eri vauhdeilla ja taidoilla, kaikki hiihtäjät on hyväksyttävä ja samalla ladulla on pärjättävä”, Anne Rautiainen Suomen Ladusta sanoo.

”Tiedottamisella ja opasteilla voidaan vaikuttaa siihen, että kaikki tietävät ladun kiertosuunnan, reitin pituuden ja vaativuuden tai edessä olevat vaikeat laskut ja risteykset. Hankaluuksia on vähemmän, kun jokainen hiihtää taidoilleen ja kunnolleen sopivalla ladulla.”

Laturaivon ehkäisemiseksi tarvitaan reittejä talviseen luontoon myös muulla tavoin liikkuville.

”Virkistysalueilla, joilla kulkee tiheä reittiverkosto, ladut pitäisi mahdollisuuksien mukaan reitittää siten, että myös kävely ja pyöräily arkiliikkumisen ja ulkoilun kannalta keskeisillä reiteillä onnistuu lumiseenkin aikaan”, Rautiainen kertoo.

”Pelkästään latu-uraa leventämällä voitaisiin osoittaa ladun viereen väylä kävelijöille ja pyöräilijöille. Tällaisia monikäyttöisiä ulkoilureittejä on jo melko paljon eri puolilla Suomea.“

Suomen Latu on laatinut latuetiketin, jolla viimeisetkin laturaivon rippeet saadaan kitkettyä.

  1. Latu on kaikkien hiihtäjien yhteinen. Anna kaikille mahdollisuus hiihtää omaa vauhtiaan – ja omalla tyylillään.
  2. Älä luistele perinteisen ladun päällä. Se menee rikki ja pilaa toisten hiihtonautinnon.
  3. Älä kävele ladulla. Latu on tehty hiihtämistä varten, eikä sitä saa muilla liikkumistavoilla rikkoa. Koiraa ei saa ulkoiluttaa yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla.
  4. Nopeampi väistää. Väistä hitaampaa hiihtäjää ohitustilanteissa. Kaksisuuntaisella ladulla kohdatessa molemmat antavat tilaa.
  5. Liiku ennustettavasti. Katso taaksesi ennen kuin vaihdat latua, käännyt risteyksestä tai pysähdyt. Älä kiilaa toisen hiihtäjän eteen.
  6. Muista hiihtosuunta. Noudata ladun ilmoitettua hiihtosuuntaa sekä muita ladun varrella olevia ohjeita ja varoituksia.
  7. Auta. Jokainen hiihtäjä on tarvittaessa velvollinen auttamaan kaatunutta tai loukkaantunutta kanssahiihtäjää.

Aiheeseen liittyvät artikkelit