Metsä Groupin viime vuoden tulos 849 miljoonaa euroa markkinan heikkenemistä huolimatta

Uutiset 07.02.2019

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä tuloskehitystä heikensi muun muassa sellumarkkinan hintakäänne. Maailmantalouden kauppajännitteet saattavat vaikuttaa sellun ja sahatavaran kysyntään lähiaikoina.


Maria Miklas / VL-arkisto
”Metsä Groupin asema johtavana suomalaisena puunhankkijana ja metsäpalveluiden toimittajana on vahvistunut”, pääjohtaja Ilkka Hämälä toteaa.

Metsä Groupin vuoden 2018 vertailukelpoinen liiketulos oli 849 miljoonaa euroa, kun vuoden 2017 liiketulos oli 566 miljoonaa euroa. Liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa. Vuoden 2017 liikevaihto oli 5 miljardia euroa.

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä tuloskehitystä heikensivät pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan sellumarkkinan hintakäänne erityisesti Kiinassa sekä kartongin tilausvirran lasku.

”Markkinan heikkenemisestä huolimatta konsernin tulos säilyi hyvällä tasolla ja koko vuoden tulos oli erinomainen”, Hämälä toteaa.

Vuodelle 2018 suunnitellut investoinnit toteutuivat aikataulussa: Metsä Tissuen Žilinan ja Raubachin tehtaiden jalostuskapasiteetin lisäykset valmistuivat viimeisellä vuosineljänneksellä. Punkaharjun kertopuulinjan investointi etenee suunnitellusti kohti koekäyttöä. Tekstiilikuidun koetehtaan rakennustyöt alkoivat Äänekosken biotuotetehtaaseen integroituna. Kemin sellutehtaan uudistamisvaihtoehtojen selvitystyö jatkuu.

”Useat suomalaiseen puuhun perustuvat kehityshankkeemme lisäävät hiiltä sitovien, uusiutuvasta raaka-aineesta tehtyjen tuotteiden tarjontaa kasvaville markkinoille”, Hämälä toteaa tulostiedotteessa.


Vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä heikkenevän vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä.

Puun kysyntä kohdistuu nyt sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan. Havuvanerin lähiajan näkymien arvioidaan olevan edelleen hyvät, mutta koivuvanerin kysynnässä on kiristyneen kilpailun takia epävarmuutta, konsernin tilinpäätöstiedotteessa arvioidaan. Erikoistuotteiden markkinatilanteen odotetaan jatkuvan positiivisena ja Kerto LVL -tuotteiden näkymän olevan pääosin vakaa. Ison-Britannian markkinoilla brexit-neuvotteluiden aiheuttama epävarmuus heijastuu kysyntänäkymiin ennen kaikkea jakelijasegmentissä.

Sellu- ja sahatavaran kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuoden 2019 aikana, jos maailman talouskasvu toteutuu ennusteiden mukaisesti. Maailmantalouden kauppajännitteet saattavat kuitenkin vaikuttaa sellun ja sahatavaran kysyntään.

Kartonkitoimitusten arvioidaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä nousevan hieman vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Pehmo- ja tiivispaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina-alueilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit