Naakkoja on saanut pyydystää viime elokuusta saakka – nyt naakat rauhoitettiin pesimäajaksi

Uutiset 07.03.2019

Valtioneuvosto on asettanut naakoille pesimärauhoitusajan. Pyydystämiseen voi tosin saada poikkeusluvan.


Markku Vuorikari / VL-arkisto
Naakka viihtyy lähellä ihmistä, mutta se elää myös lehti- ja sekametsissä.

Naakkojen pyydystäminen on ollut sallittua elokuun 2018 alusta alkaen, mutta pesimäaikana ei niitäkään saa pyydystää. Naakkojen rauhoitusajaksi asetettiin tänään annetulla valtioneuvoston asetuksella 10.3.–31.7. välinen aika.

Viime vuosina voimakkaasti kasvanut naakkakanta aiheuttaa vahinkoa sekä kaupunkiympäristössä että maaseudulla. Naakat muun muassa tukkivat savupiippuja ja muita rakenteita, sotkevat ulosteillaan ympäristöä ja tuhoavat muiden lintujen pesiä. Erityisen ongelmallisena pidetään naakan aiheuttamia maatalousvahinkoja, joita on jouduttu korvaamaan viime vuosina yhä enemmän.

Lisääntymisaikana naakkoja voi pyydystää tarvittaessa Suomen riistakeskuksen poikkeusluvalla tai ilmoitusmenettelyn puitteissa. Poikkeuslupia haetaan Suomen riistakeskuksen ylläpitämässä Oma riista -palvelussa tai postitse hakemuslomakkeella. Hakemuslomakkeet löytyvät Suomen riistakeskuksen sivuilta. Ilmoitusmenettelyyn hakeudutaan samalla tavalla. Menettelyt mahdollistavat naakan aiheuttamista vahingoista kärsiville tiloille ja muille tahoille useiden vuosien määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan luvan pyydystää naakkoja.

Suomessa pesii tämän hetkisen arvion mukaan noin 110 000 naakkaparia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit