Huippuvuoden jälkeen yksityismetsien kantorahatulot laskevat – harvennusleimikoille on kysyntää

Uutiset 04.04.2019

Vuoden 2018 poikkeuksellisen kiivaan hakkuu- ja puukauppatahdin jälkeen kehitys palautuu maltillisemmalle uralleen, ennustaa Pellervon taloustutkimus.


Pekka Fali / VL-arkisto
Puukaupat painottuvat tänä vuonna aikaisempaa enemmän harvennusleimikoihin.

Metsäteollisuuden puuntarve ei kasva tänä vuonna. Kertyneet puuvarastot ja tuontipuun käyttö vähentävät hakkuita ja puukauppoja, kertoo Pellervon taloustutkimus metsäsektoriennusteessaan.

Ylikuumentunut puumarkkinatilanne on rauhoittunut, mikä laskee puun hintoja viime vuoden selvästi kohonneesta tasosta. Ensi vuonna hakkuumäärä laskee edelleen hieman, mutta puukauppa piristyy suunniteltujen investointien myötä.

Puunkäyttö pysyttelee tänä ja ensi vuonna liki viime vuoden lukemissa. Sellun vienti jatkaa kasvuaan tänä vuonna, mutta hinnat laskevat. Näin ollen puunkäyttö painottuu kuitupuuhun. Tuontipuun määrä ja osuus ovat edelleen kasvussa. Kaupat painottuvat aikaisempaa enemmän harvennusleimikoihin.

Tänä vuonna vaimeampi kysyntä sahatavaran vientimarkkinoilla heijastuu hintoihin, ja mäntytukin nimellinen vuotuinen keskihinta laskee viime vuoden keskihinnasta muutamia prosentteja. Kuusi- ja koivutukin hinnat laskevat hieman enemmän viime vuoden keskikantohinnoista.

Kuitupuun hinnat laskevat maltillisemmin. Mäntykuitupuun vuotuinen keskihinta pysyttelee viime vuoden tasolla tänä vuonna. Kuusi- ja koivukuidun hinnat laskevat hieman viime vuoden keskihinnoista.

Ensi vuonna hintoihin vaikuttaa vientinäkymien elpymisen lisäksi inflaatio, joka nostaa nimellishintoja prosentin verran. Yhteisvaikutus korottaa hintoja muutamia prosentteja.

Yksityismetsien bruttokantorahatulot laskevat viime vuoden huippulukemista noin kymmenyksellä. Ensi vuonna yksityismetsien tulot nousevat muutaman prosentin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit