Metsä Group aikoo rakentaa uuden sellutehtaan Kemiin – puu hankittaisiin pääosin Suomesta

Uutiset 26.04.2019

Kemiin suunniteltavan uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä.


Metsä Fibre
Toukokuussa 2018 käynnistynessä Kemin sellutehtaan jatkokehitykseen liittyvässä esiselvityksessä tarkasteltiin erityisesti puuraaka-aineen saatavuutta sekä Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien jatkokehitysmahdollisuuksia.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre alkaa valmistella uuden biotuotetehtaan rakentamista Kemiin. Uusi tehdas korvaisi Kemin nykyisen vuosikapasiteetiltaan noin 620 000 tonnin sellutehtaan. Investoinnin arvo olisi noin 1,5 miljardia euroa.

Uusi tehdas tuottaisi noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Toteutuessaan kyseessä olisi Metsä Groupin mukaan pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos.

Kemiin suunniteltavan uuden biotuotetehtaan vuotuinen kuitupuun käyttö olisi noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli noin 4,5 miljoonaa nykyisen tehtaan käyttöä enemmän. Puu on tarkoitus hankkia pääosin Suomesta.

Kemin biotuotetehdas työllistäisi suoraan noin 250 henkilöä ja suorassa arvoketjussaan yhteensä noin 2 500 henkilöä, mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilön lisäystä nykytilanteeseen. Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet Kemissä.

Suunnittelun lähtökohtana on tehtaan fossiilittomuus sekä 250 prosentin sähköomavaraisuus. Tehtaan sellutuotanto myytäisiin pääasiassa eurooppalaisille sekä aasialaisille asiakkaille ja samalla tehdasalueella sijaitsevalle Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin laineritehtaalle.

Varsinainen investointipäätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta arvioidaan tehtävän aikaisintaan kesällä 2020.

Yhtiö aloittaa hankesuunnittelun myös mäntysahan rakentamisesta Rauman tehdasalueelleen sekä Ruotsissa sijaitsevan Husumin tehdasintegraatin sellutehtaan uudistamisesta.

”Näillä suunnitelluilla investoinneilla varmistamme, että pystymme koko metsäteollisuuden arvoketjun osalta vastaamaan yhä paremmin metsänomistajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja toteuttamaan merkittävää osuuttamme ilmastonmuutoksen torjunnassa”, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit