Puuntuotanto ja luontoarvot ovat tutkimuksen mukaan metsänomistajien tärkeimmät tavoitteet

Uutiset 29.04.2019

Metsänomistajat ovat kirjanneet metsään liittyviä tavoitteitaan Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa vuodesta 2017 lähtien.


Hanne Manelius / VL-arkisto
Metsään.fi-tavoitekyselyssä puuntuotantoa korostavat vastaajat osoittautuivat aktiivisimmiksi metsänomistajiksi.

Puuntuotanto ja metsätalous ovat suurelle osalle metsänomistajista tärkeitä tai erittäin tärkeitä tavoitteita, mutta luontoarvot, virkistys ja maisema tulevat perässä hyvänä kakkosena, selviää Pellervon taloustutkimuksen Metsäkeskukselle tekemästä tutkimuksesta.

Metsään.fi-palvelussa metsänomistajia on pyydetty ilmoittamaan asteikolla 0–5, kuinka tärkeitä tavoitteita heille ovat puuntuotanto, luonnon monimuotoisuus, luonnontuotteiden keruu, metsästys, maisema sekä ulkoilu ja virkistys.

Tutkimuksen mukaan puuntuotanto oli tärkeä tai erittäin tärkeä tavoite 87 prosentille palvelun tavoitekyselyyn vastanneista metsänomistajista. Suuri osa metsänomistajista piti tärkeinä myös luontoarvoja, virkistystä ja maisemaa. Nämä arvot olivat tärkeitä erityisesti monitavoitteisille metsänomistajille, joita oli 66 prosenttia vastaajista.

Tulosten perusteella vastaajat voidaan luokitella neljään ryhmään: monitavoitteiset metsänomistajat (33 prosenttia vastaajista), metsästystä korostavat monitavoitteiset (33 prosenttia vastaajista), puuntuotantoa korostavat (23 prosenttia vastaajista) ja epätietoiset tai muita tavoitteita (11 prosenttia vastaajista).

Kaikista vastanneista 88–90 prosenttia oli tehnyt metsänkäyttöilmoituksen, Kemera-hakemuksen tai molemmat viime vuosina. Vain epätietoisten metsänomistajien ryhmässä osuus oli pienempi. Vastanneista ainoastaan 2–5 prosenttia oli hakenut pelkästään Kemera-tukea metsänhoitotöihin.

Epätietoiset metsänomistajat olivat hieman keskimääräistä vastaajaa vanhempia, omistivat pienimpiä metsätiloja ja asuivat kauempana metsätilastaan. Ryhmän jäsenistä noin kolmannes asui yli 100 kilometrin päässä omasta metsätilastaan. He eivät myöskään olleet aktiivisia metsänhoidossa muihin ryhmiin verrattuna.

Tavoitteita on selvitetty Metsään.fi-palvelussa vuodesta 2017 lähtien. Tavoitteensa on kertonut lähes 22 000 metsänomistajaa, joiden keski-ikä on 56 vuotta ja metsäpinta-ala keskimäärin 80 hehtaaria.

Lisätietoja tutkimuksesta löytyy Metsäkeskuksen sivuilta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit