MTK:n metsäjohtokunta: Perhemetsänomistusta pitää kohdella verotuksessa tasapuolisesti

Uutiset 16.05.2019

Entistä suurempi osa myytävistä metsätiloista päätyy institutionaalisille sijoittajille. MTK:n metsäjohtokunta on huolissaan kehityksestä ja kokee, että syynä siihen on verotuksen epäoikeudenmukaisuus.


Johannes Wiehn / VL-arkisto
Keskimääräinen metsätilan koko on Suomessa noin 30 hehtaaria ja omistajan keski-ikä hieman yli 60 vuotta.

Suomessa perhemetsänomistajat maksavat tuloistaan pääomatuloveroa, joka on nopeasti kiristynyt yhteisöverotusta korkeammaksi. Suomessa on tällä hetkellä Euroopan kirein pääomatulovero. Yhteisöverokantaa merkittävästi kireämpi pääomatulovero suosii ulkomaista omistusta, koska pääomatuloveroa maksavat pääasiasiassa suomalaiset metsänomistajat, pk-yrittäjät ja piensijoittajat.

MTK:n metsäjohtokunnan mielestä on tärkeää, että kotimaisen perhemetsänomistuksen edellytykset kyetään turvaamaan. Sitä ei saa verotuksellisesti kohdella epäedullisesti muihin metsänomistusmuotoihin verrattuna.

”Perhemetsätalous on tae kestävästä kehityksestä, jota yhteiskunnan pitää politiikkatoimillaan tukea, ei vaikeuttaa. Osana perhemetsätaloutta suomalainen yhteismetsämalli mahdollistaa perhemetsätaloudelle suurmetsätalouden edut”, linjataan MTK:n tiedotteessa.

Suomessa yksityiset omistavat noin 60 prosenttia metsämaasta ja myyvät noin 80 prosenttia teollisuuden kotimaasta ostamasta raakapuusta.

”Valtaosalle perhemetsänomistajia myös metsien muut arvot kuin puuntuotanto ovat tärkeitä. Hajautunut päätöksenteko ja metsänomistajien moninaiset tavoitteet myös turvaavat esimerkiksi metsäluonnon monimuotoisuutta ja mahdollistavat ilmastotavoitteiden toteutumisen”, tiedotteessa muistutetaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit