Metsähallitus maksaa löytöpalkkion tuntemattomasta maakotkan tai merikotkan pesästä

Uutiset 21.05.2019

Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu lähes sadasta ilmoitetusta maa- ja merikotkan pesästä.


Kari Kytö / VL-arkisto
Etelämpää Suomesta löydettyjen merikotkien pesistä Metsähallitus ei maksa löytöpalkkiota.

Metsähallitus maksaa 99 euron löytöpalkkion Metsähallitukselle ilmoitetuista maakotkan tai Pohjois-Suomesta (entiset Oulun ja Lapin läänit) löydetystä merikotkan pesästä, joka ei ole ennestään Metsähallituksen tiedossa. Etelämpää Suomesta löydettyjen merikotkien pesistä Metsähallitus ei maksa löytöpalkkiota.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos mahdollista. Metsähallitus tarkastaa ilmoitetut pesät ennen palkkion maksamista.

Pesistä pyydetään ilmoittamaan Metsähallitukseen Tuomo Ollilalle: puh. 0400 241448 tai sähköpostilla tuomo.ollila(at)metsa.fi

Maakotka tekee pesänsä yleensä puunrungon puolivälin yläpuolelle, joskus lähes latvaankin. Haukkojen pesästä sen erottavat vahvemmat oksat. Pesäoksat saattavat olla jopa useita senttejä paksuja, kun taas haukan pesässä ei juuri ole sormenvahvuutta paksumpia oksia.

Merikotka pesii myös yleensä puun latvukseen, ja sen pesä on rakennettu kuivista oksista ja siinä voi olla lisäksi muutama tuore oksa.  Molemmat kotkat voivat pesiä kerran valitsemassaan puussa useita vuosia. Pesäaineksista saattaa muodostua vähitellen satojen kilojen painoinen risurakennelma.

Lähes kaikissa tunnetuissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta muutama tunnettu pesä on ilman kylttiä.

Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu lähes sadasta ilmoitetusta maa- ja merikotkan pesästä.

Metsähallituksen Luontopalvelujen yksi tehtävä on maakotkan pesien tarkastus ja uusien etsintä maakotkien porotaloudelle aiheuttaman korvausjärjestelmän tarpeisiin. Lisäksi Metsähallitus hoitaa merikotkaseurantaa Pohjois-Suomessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit