Konetaimella on hyvät lähtökohdat kasvaa isoksi puuksi

Uutiset 31.05.2019

Koneellisesti istutetaan enimmäkseen kuusen paakkutaimia mutta myös männyn paakkutaimia.

Voit ladata alkuperäisen artikkelin myös pdf-muodossa. Lataa artikkelin PDF

Johanna Kokkola
Vaikka taimi jäisi istutettaessa hiukan vinoon, se oikaisee itsensä pian pystysuoraan kasvuasentoon.

Koneellisesti istutetulla kuusentaimella on erinomaiset lähtökohdat kasvaa vauhdikkaasti isoksi puuksi. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Jaana Luorasen mukaan koneella saadaan aikaan tasaista, laadukasta istutusjälkeä:

”Taimien alkukehityksen kannalta on hyvä, että taimi saadaan tuoreeseen muokkausjälkeen. Koneella taimi saadaan myös aina mättään keskelle, kun taas metsurin tai metsänomistajan tekemissä istutuksissa taimia saatetaan istuttaa mättäissä liian lähelle humusreunaa tai jonnekin muualle kuin mättääseen”, Luoranen toteaa.

”Mättään keskellä kivennäismaan ympäröimänä taimi on paremmin turvassa tukkimiehentäin syönniltä ja myöhemmin pintakasvillisuuden kilpailulta. Tämä vähentää taimikon hoitotarvetta muutamana istutuksen jälkeisenä vuotena aivan rehevimpiä kasvupaikkoja lukuun ottamatta.”

Koneistutus takaa myös sen, että taimet istutetaan riittävän syvälle eli vähintään kuuden sentin syvyyteen, jolloin taimet tulevat varmasti mättään keskellä olevaan tuplahumuskerrokseen. Tästä on etua taimen myöhemmälle kehitykselle:

”Taimi saa näin varmemmin vettä myös kuivina kausina, rouste ei nosta taimia niin herkästi ylös, ja taimien kasvu paranee. Syväistutuksen edut näkyvät vielä vuosia istutuksen jälkeen parantuneena kasvuna, kanadalaistutkimuksessa peräti vielä 17 vuoden kuluttua istutuksesta.”

Luken erikoistutkija toteaa, että liian kivinen maaperä ei sovi koneistutukseen. Koneistutus ei myöskään ole kannattavaa pienillä aloilla; alle hehtaarin kuvioille ei konetta kannata viedä. Hyvin jyrkillä rinteillä metsuri istutusputkineen on edelleen ainoa toimiva vaihtoehto.

”Koneistutukseen sopivat parhaiten kangasmaan kohteet, joiden vesitalous on kunnossa ja joiden kivisyys on vähäinen tai normaali”, Luoranen tiivistää.

Valtaosa koneistutetuista taimista on kuusen paakkutaimia. Koneellisesti voidaan istuttaa myös männyn paakkutaimia, mutta määrät ovat vähäisiä. Kuivan kankaan rehevimmillä kohteilla sekä vastaavan ravinteisuustason turvemailla istutus on järkevin männyn uudistamistapa. Karummilla kohteilla suositaan männynsiementen kylvöä.

”Koivuntaimien tuotannon siirryttyä nopeasti niin kutsuttuihin pikkukoivuihin on myös koivun istuttaminen koneella tullut mahdolliseksi. Pienessä paakussa kasvatettuja koivuntaimia, pikkukoivuja, istutetaan keväällä lehdettömänä ja kesällä lehdellisenä kesäkoivuna.”

Luorasen mukaan koneellinen istutus nojaa edelleen hyväksi koettuun tekniikkaan. Toiminnan perustana on laikkumätästys.

Voit ladata alkuperäisen artikkelin myös pdf-muodossa. Lataa artikkelin PDF

Aiheeseen liittyvät artikkelit