Puupolttoaineet olivat viime vuonna Suomen merkittävin energianlähde

Uutiset 23.05.2019

Puupolttoaineita kulutettiin vuonna 2018 jälleen ennätysmäärä. Kasvu johtui metsäteollisuuden jäteliemien eli mustalipeän käytön lisääntymisestä.

Voit ladata alkuperäisen artikkelin myös pdf-muodossa. Lataa artikkelin PDF

Markku Pulkkinen / VL-arkisto
Metsähakkeen kulutus lisääntyi viime vuonna. Pienpuuta metsähakkeen raaka-aineena kului hieman vähemmän kuin vuonna 2017, mutta hakkuutähteiden käyttö lisääntyi.

Puupolttoaineet olivat viime vuonna Suomen merkittävin energialähde ja kattoivat energian kokonaiskulutuksesta 27 prosenttia.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan puupolttoaineita käytettiin vuonna 2018 kaikkiaan 105 TWh. Määrä oli kaikkien aikojen suurin ja kasvoi edellisvuodesta neljä prosenttia. Kasvu johtui metsäteollisuuden jäteliemien eli mustalipeän käytön lisääntymisestä muiden puupolttoaineluokkien ollessa edellisvuoden tasolla.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2018 kaikkiaan 20 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tämä vastasi energiasisällöltään 38 terawattituntia (TWh). Määrä oli sama kuin vuotta aikaisemmin ja edelleen kaikkien aikojen suurin.

Energiantuotantoon menneestä sivutuotepuusta kaksi kolmasosaa oli kuorta. Myös erilaisia puruja ja teollisuuden puutähdehaketta poltettiin. Puupellettien ja -brikettien käyttö väheni hieman vuotta aiemmasta, kun taas kierrätyspuuta poltettiin edellisvuotta enemmän.

Metsähakkeen kulutus lisääntyi vuodesta 2017. Pienpuuta metsähakkeen raaka-aineena kului hieman vähemmän kuin vuonna 2017. Hakkuutähteiden käyttö sen sijaan lisääntyi. Kannoista tehtyä metsähaketta poltettiin yli kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Järeän runkopuun poltto lisääntyi hieman.

Kiinteiden puupolttoaineiden lämpö- ja voimalaitoskäyttö oli suurinta Keski-Suomen maakunnan alueella. Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta poltettiin eniten Etelä-Karjalassa ja metsähaketta Uudellamaalla.

Voit ladata alkuperäisen artikkelin myös pdf-muodossa. Lataa artikkelin PDF

Aiheeseen liittyvät artikkelit