Luke: Metsänomistaja voi saada lisätuloja vuokraamalla metsänsä kerkkien keruuseen

Uutiset 24.05.2019

Tutkijoiden mukaan keruualueen vuokratuotto kattaisi kasvutappion aiheuttaman tulonmenetyksen.


Johanna Kokkola / VL-arkisto
Luonnontuotteiden, kuten kuusenkerkkien, kysyntä on kasvanut viime vuosina. Siksi Luonnonvarakeskus on nyt tutkinut kuusentaimikon kerkkäsatoa ja keruun vaikutusta puun kasvuun.

Luonnonvarakeskus on tutkinut kuusentaimikon kerkkäsatoa, tuottavuutta ja keruun vaikutusta puun kasvuun.

Tutkimuksissa päästiin 720 kilon hehtaarituotoksiin ja keruunopeudeksi kellotettiin 1,64 kiloa/ tunti. Keruuseen vaikuttavat sorminäppäryyden lisäksi taimikon koko ja hoitotarve. Ihanteellinen taimikko kerkkien keruuseen on hoidettu ja pituudeltaan 4–6 metriä. Tutkijan sorminäppäryydellä päästiin kuuden euron tuorekilohinnalla vajaaseen 10 euron tuntitaksaan.

Jos metsänomistaja ei itse ehdi kerätä kerkkiä, voi hän harkita metsänsä vuokraamista keruualueeksi. Tutkimuksessa laskettiin, että jos vuokratulona perittäisiin euro kustakin kerätystä kilosta, alueesta saatava tulo olisi 720 euroa hehtaarilta. Se kattaisi tutkijoiden mukaan kasvutappion aiheuttaman tulonmenetyksen, mikäli hakkuut viivästyisivät neljällä vuodella.

Mallia keruualueen vuokraamiseen ei vielä ole muodostunut eikä tietoa vuokrahinnoista kerätty.

”Tietooni on tullut kaksi toimintamallia. Toisessa metsänomistaja ja jalostava yritys sopivat myyntiprovisiosta jaettavat osuudet, toisessa maksettiin kertakorvaus vuoden ajalta”, tutkija Henri Vanhanen Lukesta kertoo.

Kerkkien keruu on omana työnä tehtynä verovapaata luonnontuotetuloa, mutta vuokratulo on ansiotulona verotettavaa maatalouden tuloa.

Luken tutkimuksessa havaittiin, että kertakeruulla on vain vähän merkitystä puuston kehitykseen. Kahden vuoden keruu vähensi paksuuskasvua 20 prosenttia ja sen vaikutus hakkuiden viivästymiseen oli kolme vuotta.

”Keruun vaikutusta puuston kasvuun on mahdollista lieventää hajauttamalla keruuta useammalle kuviolle ja jättämällä osa kerkistä keräämättä. Kerkkien keruu aiheuttaa latvusten tuuhentumista ja voi siksi sopia osaksi joulukuusituotantoa”, Henri Vanhanen toteaa.

Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin -hankkeessa on parhaillaan kehitteillä palvelu Metsään.fi-sivustolle. Palvelun kautta metsänomistaja voi myydä keruutuotteitaan tai vuokrata keruualueensa yrityksille. Palvelun on määrä valmistua syksyllä.

”Suomalaisen luonnontuotealan yksi ongelma on raaka-aineiden saatavuus. Moni luonnontuotteita hyödyntävä tai välittävä yritys tietää, että ei-jokamiehen oikeuksin kerättävää raaka-ainetta metsissämme riittää. Toivomme, että uusi palvelu tuo metsänomistajat ja yritykset yhteen”, projektipäällikkö Juha Vornanen Suomen metsäkeskuksesta kertoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit