Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii linnuille pesintärauhaa ja rajoituksia kesähakkuisiin

Uutiset 11.06.2019

Luonnonsuojeluliitto haluaa, että metsähakkuut tehdään muulloin kuin lintujen tärkeimpänä pesimisaikana touko- ja kesäkuussa.


Johannes Wiehn / VL-arkisto
Kaikki linnut ovat pesinnän aikaan rauhoitettuja. Kuvassa tuulihaukan poikasia.

Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistää tänään Pesärauhaa-kampanjan, jossa julistetaan linnuille pesärauha. Kampanjalla liitto vaatii, että metsähakkuut tehdään muulloin kuin lintujen tärkeimpänä pesimisaikana touko- ja kesäkuussa. Tämän lisäksi liitto haluaa, että hakkuita rajoitetaan huhtikuussa ja heinäkuussa siten, ettei niitä tehdä lintujen tiheästi asuttamissa rehevissä metsissä tai esimerkiksi peltojen ja soiden reunametsissä.

Lintujen pesinnän tahallinen häirintä on Suomessa kielletty luonnonsuojelulailla, mutta metsähakkuita ei ole tähän asti tulkittu tahalliseksi häiriön aiheuttamiseksi. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä tämä tulkinta ei ole kestävällä pohjalla.

Moni metsässä elävistä lintulajeistamme on uhanalainen. Suojeluasiantuntija Paloma Hannosen mukaan kesällä tehtävät hakkuut eivät ole suurin uhka metsälinnuille, mutta lisäävät jo muutenkin tukalassa tilanteessa olevien metsälajien ahdinkoa.

”Uhanalaisten metsälintujen, kuten hömötiaisen, tilanne on saatava parantumaan pian. Tämä vaatii niin lahopuun lisäämistä, vanhojen metsien suojelua kuin kesällä tehtävistä hakkuista luopumista ainakin oleellisimmilla pesimisalueilla.”

Pesärauhaa-kampanjasivustolla voi allekirjoittaa vetoomuksen, jolla vaaditaan kesähakkuiden rajoittamista silloin, kun linnuilla on vilkkain poikasaika.

Lue myös: Lintujen kriittisin pesimäaika on touko–kesäkuussa – huomioi linnut metsätöitä suunnitellessasi

Aiheeseen liittyvät artikkelit