Ympäristökeskus pelasti kasveja Suomen ensimmäiseen ekosysteemihotelliin

Uutiset 12.06.2019

Ekosysteemihotelli tarjoaa lajistolle turvapaikan, jos alkuperäinen elinalue on uhattuna esimerkiksi rakentamisen vuoksi.


Terhi Ryttäri
Ekosysteemihotelli Rudus Oy:n hiekkakuopassa, jossa erittäin uhanalainen hietaneilikka ja silmälläpidettävä kangasajuruoho kukoistavat.

Vuodesta 2015 alkaen valtatie 25:n varrella Karjaan ja Raaseporin välillä on sijainnut Suomen ensimmäinen ekosysteemihotelli. Hotellin asukkaina on paahderinteen lajistoa, joka avustettiin uudelle alueelle turvaan tietyömaan alta. Vastaavia hotelleja on perustettu muutama myös muualle Suomeen. Ekosysteemihotellin tavoite on turvata luonnonvaraista lajistoa ja tukea lajien välisten vuorovaikutusverkostojen säilymistä maankäytön muutoksissa.

Ekosysteemihotellin kokeilukohteissa lajeja on siirretty kaivinkoneen kauhassa, kuorma-auton lavalla ja kottikärrykyydissä. Raaseporissa lajiston seurantaa on ehditty tehdä koko hankkeen eli neljän vuoden ajan. Paahteisen tienvarren kasvilajiston siirto onnistui sekä riittävän isoina maapaakkuina että irtomaan mukana kulkeutuneena siemenpankkina. Hietaneilikka, kangasajuruoho sekä kissankäpälä ovat selviytyneet siirroista hyvin. Ekosysteemihotellin alueella on havaittu myös uhanalainen perhonen, ajuruohosulkanen, jonka ravintoa on kangasajuruoho.

Mikä tahansa luontokohde, luontotyyppi tai laji ei ole pelastettavissa ekosysteemihotellin avulla. Suurin riski liittyy lajien siirtämiseen paikasta toiseen: osa yksilöistä väistämättä kuolee siirron yhteydessä ja lajiston kyky palautua häiriöstä tai asettua uudelle alueelle vaihtelee.

”Mitä harvinaisemmasta ja luonnonsuojelullisesti arvokkaammasta kohteesta on kyse, sitä suurempaa varovaisuutta tulee noudattaa ekosysteemihotellin kaltaista toimintamallia harkittaessa”, kertoo vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta.

Ympäristökeskuksen mukaan yksi onnistumisen kulmakivi ekosysteemihotellin kehittämistyössä on ollut tutkimuksen, yrityssektorin, hallinnon ja luontojärjestöjen yhteistyö.

”Nyt hanketyöryhmän puolesta toiveemme on, että erilaisten rakennushankkeiden suunnittelijat, toteuttajat ja lupaviranomaiset nappaisivat ekosysteemihotellin idean ja ottaisivat sen käyttöön sopivissa kohteissa”, sanoo suunnittelija Minna Pekkonen Suomen ympäristökeskuksesta.

Hankkeen raportti käy läpi keskeisimmät reunaehdot ekosysteemihotellin perustamisessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit