Kuorellinen havupuutavara kuljetettava metsistä pois ennen keskikesää

Uutiset 19.06.2019

Metsätuholaissa on säädetty päivämäärät, joihin mennessä puut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea.


Risto Jussila / VL-arkisto
Metsätuholain mukaan kuuset on kuljetettava pois metsästä 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita.

Metsänomistajien ja puutavaran omistajien tulee huolehtia havupuutavaran korjuusta metsätuholain määräajoissa, etteivät hyönteistuhot pääse leviämään metsissä. Kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten populaatio oli viime vuonna kasvussa, mutta kevään vaihtelevat säät eivät ole suosineet kaarnakuoriaisten parveilua viime vuoden malliin.

Talvella oli paljon lumituhoja varsinkin Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa, mikä on lisännyt kaarnakuoriaisten pesäpaikoiksi sopivan vahingoittuneen havupuun määrää metsissä.

”Metsiin jääneekin kesän yli tuoreita rungon osia kaarnakuoriaisten pesimispaikoiksi. Tämän seurauksena hyönteisten populaatio kasvanee näillä alueilla parin lähivuoden aikana”, arvioi valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus lähettää metsänomistajille kesällä kirjeitä kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista. Metsänomistajia kehotetaan kiinnittämään huomiota mahdollisiin kirjanpainajatuhoihin metsässään. Riskikohteet on merkitty kirjeen mukana tulevaan karttaliitteeseen ja ne näkyvät myös Metsäkeskuksen verkkopalvelussa.

Havupuille vahingolliset kaarnakuoriaiset parveilevat keväällä, kun maanpinnan lämpötila nousee noin 20 lämpöasteeseen. Parveilun aikana kuoriaiset pesiytyvät tuoreisiin puutavarapinoihin ja heikentyneiden pystypuiden nilakerrokseen.

Kesän puolivälin jälkeen uusi, moninkertaistunut kuoriaissukupolvi, poistuu puista lähimaastoon. Kirjanpainajien ja muiden tuhohyönteisten pesäpaikkoina olleet puut ja puutavarapinot tulisikin kuljettaa pois ennen uuden sukupolven maastoutumista.

Uusi hyönteissukupolvi maastoutuu eteläisessä Suomessa aiemmin kuin pohjoisessa Suomessa. Metsätuholaissa on säädetty tällä perusteella päivämäärät, joihin mennessä puut on kuljetettava pois metsästä ja tienvarsilta eri puolilla Suomea.

Tarkista oman alueesi määräajat Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Lue lisää