Metsä Groupin tulos heikkeni – innovaatioyhtiö Metsä Spring sijoittaa Woodioon

Uutiset 01.08.2019

Puuta on korjattu ensimmäisellä vuosipuoliskolla tavoitteiden mukaisesti. Lähiaikoina kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin.


Jarno Mela / VL-arkisto
Pääjohtaja Ilkka Hämälä esitteli Metsä Groupin tuloksen hotelli Kämpissä Helsingissä torstaina 1. elokuuta.

Metsä Groupin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 2,8 miljardia euroa. Vertailukelpoinen liiketulos heikkeni viime vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon 418 miljoonasta eurosta 308 miljoonan euroon. Liiketulos suhteutettuna liikevaihtoon putosi 14,4 prosentista 11 prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto 16,9 prosentista 12,1 prosenttiin.

Toisen kvartaalin tulos heikkeni pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan ennakoidusti.

”Keskeinen syy oli Aasian sellumarkkinan matala hintataso, joka heijastui myös Euroopan hintoihin. Sellumarkkinan arvioidaan kääntyvän nousuun varastotasojen normalisoituessa”, Hämälä toteaa.

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä heikkenevän vuoden 2019 toisesta neljänneksestä.

Maailmanlaajuisen sellumarkkinan kehitys lyhyellä aikavälillä pysyy epävarmana. Selluntuottajien ilmoittamat tuotannonrajoitukset sekä kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuvat vuosihuoltoseisokit tasapainottavat kuitenkin kysynnän ja tarjonnan suhdetta. Metsä Fibren pitkäkuituisen markkinasellun ja sahatavaran kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan loppuvuoden aikana erityisesti kehittyvillä markkina-alueilla.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla puuta korjattiin Ilkka Hämälän mukaan tavoitteiden mukaisesti ja toimitukset asiakkaiden tuotantolaitoksille sujuivat hyvin. Lähiaikoina puun kysyntä kohdistuu sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuisiin ja energiapuussa latvusmassaan.


Torstaina Metsä Group tiedotti myös, että sen innovaatioyhtiö Metsä Spring on tehnyt pääomasijoituksen Woodioon, joka kehittää ja valmistaa vedenkestäviä puukomposiittituotteita. Metsä Spring osallistuu noin 4 miljoonan euron rahoituskierrokseen yhdessä Woodio Oy:n nykyisten sijoittajien kanssa.

Metsä Spring perustettiin toukokuussa 2018. Sen tavoitteena on tunnistaa ja kehittää metsäpohjaiseen biotalouteen ja kiertotalouteen liittyviä uusia liiketoimintoja. Woodio on Metsä Springin toinen sijoitus. Ensimmäisellä sijoituksellaan yhtiö on mukana kehittämässä uutta menetelmää sellun muuntamiseksi tekstiilikuiduksi Äänekoskella.

Woodion kehittämällä teknologialla Metsä Groupin tuotannon sivuvirroista voidaan valmistaa pitkäikäisiä lisäarvotuotteita. Mahdollinen teollinen sivuvirta tässä yhteydessä on Metsä Groupin tehtailla syntyvä pienikokoinen puuhake. Woodion alkuvaiheen myyntimenestyksiä ovat olleet kylpyhuoneen ja keittiön pesualtaat.

”Woodion design-pesualtaat ovat näkemyksemme mukaan vasta alkua. Tässä teknologiassa on merkittävää potentiaalia erilaisten uusien teollisten arvoketjujen alustana”, sanoo Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Aiheeseen liittyvät artikkelit