Budjettiesitys: lisää rahaa Metso-ohjelmaan ja Metsähallitukselle

Uutiset 15.08.2019

Ilmastotavoitteita edistetään investoimalla uusiutuviin energialähteisiin. Myös teiden ylläpitoon panostetaan.


Johannes Wiehn
Vuonna 2008 käynnistetty METSO-ohjelma jatkuu tämän hetkisten päätösten mukaan vuoteen 2025 asti.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä esitteli eilen keskiviikkona talousarvioehdotusta vuodeksi 2020. Budjettiesitys lupailee lisää rahaa luonnonsuojeluun: rahoituksen määrää ehdotetaan kasvatettavan yhteensä 25 miljoonalla eurolla. Rahoitus jakautuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kesken.

Rahoitusta lisättäisiin etenkin metsien monimuotoisuutta turvaavaan METSO-ohjelmaan. Lisäksi kansalaisten virkistysmahdollisuuksia ja luontomatkailun edellytyksiä parannettaisiin lisäämällä rahoitusta Metsähallituksen luontopalveluille.

Ilmastotavoitteita edistetään muun muassa investoimalla uusiutuviin energialähteisiin, edistämällä resurssitehokkuutta sekä lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energian käytössä. Lisäksi vauhditetaan ilmastopolitiikan tavoitteiden toteuttamista maankäyttösektorilla.

Teiden, rautateiden ja vesiväylien kunnossapitoon ehdotetaan lisättäväksi 300 miljoonaa euroa. Yksityisteiden avustustaso ehdotetaan turvattavaksi hallituskaudeksi.

Esityksen käsittely etenee niin, että elokuun lopulla valtiovarainministeriö keskustelee siitä eri ministeriöiden kanssa, syyskuussa hallitus käsittelee budjettia ja lokakuun alussa talousarvioesitys ja julkisen talouden suunnitelma käsitellään valtioneuvostossa.

Lue lisää