Metsäteollisuus vastaa hallituksen ilmastohaasteeseen laatimalla toimialan ilmastotiekartan

Uutiset 23.09.2019

Metsäteollisuus ry haluaa, että ilmastotiekartta keskittyy fossiilitalouden alasajoon, ei vain metsäalan omien päästöjen vähentämiseen.


Markku Vuorikari
”Nykyistäkin ilmastomyönteisempien tuotteiden kehittely vaatii innovointia ja investointeja Suomeen. Puunkäyttö puolestaan edellyttää terveitä, uudistuvia ja kestävästi hoidettuja metsiä”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen summaa.

Metsäteollisuus aikoo laatia ilmastotiekartan kuvaamaan tietä kohti ilmastoneutraalia Suomea vuoteen 2035 mennessä. Tiekartalla metsäteollisuus vastaa Antti Rinteen hallituksen esitykseen siitä, että hallitus laatii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat, jotka sovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa.

”Tehtaamme ovat pitkälti irtautuneet fossiilisista, sillä uusiutuvien polttoaineiden osuus tehtaillamme on jo 86 prosenttia. Tavoitteemme on nostaa osuus 90 prosentin tasolle vuoteen 2025 mennessä”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen toteaa.

Metsäteollisuus ry:n mukaan tiekartta ei valmistuessaan tule kuvaamaan vain sitä, miten ala vähentää omia päästöjään, vaan fokuksen on oltava fossiilitalouden alasajossa. Toimenpiteitä tarvitaan neljässä kokonaisuudessa.

Päästöjä tulee saada alas investoimalla tehtaiden vähäpäästöiseen teknologiaan sekä vähentämällä päästöjä metsäteollisuuden koko toimintaketjussa. Samalla ympäristölle haitallinen hiilivuoto tulee estää vahvistamalla suomalaisten tehtaiden toimintaedellytyksiä.

Kolmanneksi, hiilivarastoja tulee kasvattaa huolehtimalla metsien kasvusta sekä elinvoimasta. Neljänneksi, teollisuuden tulee kyetä valmistamaan yhä enemmän tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia, uusiutumattomia materiaaleja ja vastaavat ympäristötietoisten kuluttajien vaatimuksiin.

Lue lisää