Puukaupat painottuvat harvennusleimikoihin – kuitupuusta paras hinta hankintakaupoissa

Uutiset 03.10.2019

Hakkuiden ja puukauppamäärien väheneminen, kuitupuun kysyntä sekä tukkipuun hinnan lasku vähentävät metsänomistajien saamaa tuloa selvästi viime vuodesta.


Johannes Wiehn
Tukin kysyntä laskee, kuitupuun kysyntä kasvaa, ennustaa PTT.

Metsäala palaa tasaisemmalle kehitysuralle viime vuoden ennätyslukujen jälkeen, ennustaa Pellervon taloustutkimus. Tänään julkaistun metsäalan ennusteen mukaan Suomen puunkorjuu ja puumarkkinat hiljenevät viime vuodesta. Syitä hiljenemiseen on useita.

Keski-Eurooppaa ja Ruotsia koetelleet sään ääri-ilmiöt, hyönteistuhot ja metsäpalot ovat lisääntyneet. Näillä alueilla puuta on tullut runsaasti markkinoille ja hinnat ovat laskeneet, minkä seurauksena Suomen metsäteollisuuden kilpailuasema on heikentynyt.

Samanaikaisesti tärkeimpiä vientimaita koetteleva talouden heikko kehitys laskee globaalia metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää ja teollisuuden puun tarvetta. Viime vuonna kertyneet puuvarastot ja tuontipuun käyttö vähentävät uuden kotimaisen puun tarvetta.

Hakkuut kotimaassa laskevat hieman viime vuodesta ja edelleen ensi vuonna. Suurin lasku on kuusileimikoiden hakkuissa. Sahateollisuuden heikentyneet vientinäkymät ja kasvaneet varastot vähentävät tukin kysyntää. Tukin hinnat laskevat selvästi.

Puukaupat painottuvat nyt aikaisempaa enemmän harvennusleimikoihin, joista kertyy etupäässä kuitupuuta selluteollisuuteen. Kuitupuun hinnat nousevat suurin piirtein inflaation vauhdilla tänä ja ensi vuonna. Hankintakaupoissa kuitupuun hinta nousee pystykauppojen hintakehitystä vahvemmin.

Tämän vuoden pystykauppamäärät laskevat vajaan neljänneksen viime vuoden huippulukemista. Ensi vuoden kauppamäärät pysyvät lähes tämän vuoden lukemissa. Hankintakauppojen määrässä ei ole suurta heilahtelua.

Tänä ja ensi vuonna puunkäyttö vähenee sekä puutuote- että puumassateollisuudessa kysynnän vaimenemisen ja kapasiteetin sulkemisen vuoksi. Käyttömäärä pysyy kuitenkin yhä selvästi 2010-luvun keskimääräisen käytön yläpuolella. Tuontipuun käytön osuus lisääntyy edelleen hieman tänä vuonna.

Aiheeseen liittyvät artikkelit