Hirvijahti käynnistyy lauantaina – pyyntilupia vähemmän kuin viime vuonna

Uutiset 10.10.2019

Hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä arviolta noin 11 prosenttia.


Tämän vuoden pyyntilupia vähennettiin erityisesti Pohjois-Suomessa. Muualla maassa vähennykset olivat maltillisempia.

Hirven varsinainen metsästysaika alkaa lokakuun toisena lauantaina. Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä 50 385 hirven ja 58 094 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Hirven pyyntilupia myönnettiin noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin viime vuonna, Suomen riistakeskuksesta kerrotaan.

Luonnonvarakeskuksen tuottamien arvioiden mukaan hirvikanta pienentyi viime kauden metsästyksellä noin 11 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 86 500 hirveä. Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan.

Kuluvan syksyn metsästyksen tavoitteena on säädellä hirvikannan kokoa ja rakennetta tavoitteeksi asetetulle tasolle.

Valkohäntäpeuran metsästyksen tavoitteena on pienentää Etelä- ja Lounais-Suomessa runsastunutta valkohäntäpeurakantaa. Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä on noin kolmanneksen suurempi kuin viime metsästyskaudella.

Hirvijahti jatkuu täysimittaisena vuoden vaihteeseen saakka, minkä jälkeen hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään saakka. Valkohäntäpeuran metsästys jatkuu täysimittaisena tammikuun loppuun, minkä jälkeen saa metsästää ilman koiraa helmikuun 15. päivään saakka.

Metsästysseuroja ja -seurueita suositellaan kirjaamaan tiedot kaadetuista eläimistä sekä metsästyksen yhteydessä tehdyistä hirvihavainnoista mahdollisimman ajantasaisesti sähköiseen Oma riista -palveluun. Näin hirvisaaliin ja -havaintojen kertymistä oman metsästysalueen ympäristössä voidaan seurata ja käyttää kertyvää tietoa metsästyksen suunnittelussa hyödyksi.

Aluetason tilannetietoa hirvenmetsästyksen etenemisestä voi seurata kaikille avoimesta riistahavainnot.fi-palvelusta.

Lue myös hirvenmetsästyksen eettiset ohjeet.

Lue lisää