Tornator perustaa kaksi suojelualuetta Etelä-Savoon

Uutiset 29.10.2019

Yhtiö on suojellut Metso-ohjelman kautta yhteensä yli 1 700 hehtaaria metsää.


Pekka Fali
Rauhoitusmääräysten mukaisesti Metso-suojelualueet säilyvät luonnontilaisina. Jokamiehenoikeuksia, metsästysvuokrasopimusten mukaista metsästystä tai perustettujen retkeilyreittien käyttöä määräykset eivät rajoita.

Tornator Oyj on sopinut Etelä-Savon ely-keskuksen kanssa kahden Metso-ohjelmaan kuuluvan suojelualueen perustamisesta. Enonkoskelle perustetaan reilun kahdentoista hehtaarin kokoinen Tontonmäen suojelualue ja Puumalaan noin 22 hehtaarin laajuinen Härkävuoren suojelualue.

Tontonmäen suojelualueen osin lammen rantaan rajautuva metsä on lajistoltaan monimuotoista lehtomaisen kankaan metsää, jossa on runsaasti lahopuuta ja useita puulajeja. Lajiston monimuotoisuutta lisää alueen keskellä oleva metsälehmusmetsikkö.

Härkävuoren suojelualuetta luonnehtii sille nimen antanut, paikoin pystysuorana 40 metrin korkeuteen kohoava Härkävuori, jonka laen karu ja luonnontilainen mäntymetsä muuttuu alarinteillä lajistoltaan ja ikärakenteeltaan vaihtelevaksi pienten soiden laikuttamaksi kangasmetsäksi.

Metso on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tornator on suojellut metsiä ohjelman kautta yhteensä yli 1 700 hehtaaria.

Aiheeseen liittyvät artikkelit