Susikannan hoitosuunnitelmalla halutaan hallita susikonflikteja ja turvata susikannan elinvoimaisuus

Uutiset 05.11.2019

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toivoo, että susista keskustellaan rakentavasti niin valtakunnan kuin alueellisella tasolla.


Timo Aalto
Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli viime talvena 19 kokonaan tai enimmäkseen Suomen puolella liikkuvaa susilaumaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut Suomen susikannan hoitosuunnitelman. Hoitosuunnitelmassa on kuvattu useita eri toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan niin susireviireillä asuvien ihmisten tarpeisiin kuin susikannan elinvoimaisuuden turvaamiseen.

Susikannan hoitosuunnitelman lyhyen aikavälin tavoitteena on pienin elinvoimainen susikanta ja pidemmän aikavälin tavoitteena susikannan suotuisa suojelutaso.

Hoitosuunnitelman toimeenpanon seurantaa varten ja susiin liittyvien kysymysten käsittelyyn perustetaan susifoorumi. Se kokoontuu ensimmäisen kerran 21. marraskuuta.

”Susikannan hoidossa tarvitaan useita toimenpiteitä, jotka kattavat esimerkiksi tutkimuksen, vahinkojen ennaltaehkäisyn ja korvaamisen, viestinnän ja kannanhoidolliset toimet. Keskeistä on myös paikallistasolla tapahtuva työ ja työkalujen tarjoaminen ihmisille alueilla, joilla susia on. Hoitosuunnitelman toimenpiteissä tullaan tarvitsemaan eri tahojen panosta”, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio toteaa.

Husu-Kallio korostaa, että valmistelutyön aikana sidosryhmien välinen rakentava vuoropuhelu susista on ollut tärkeää. Hän toivoo, että keskustelu jatkuu niin valtakunnan kuin alueellisella tasolla.

Suomen susikannan hoitosuunnitelmaan on kirjattu kolme hanketta. Yksi niistä on kannanhoidollisen metsästyksen määrittely- ja suunnitteluhanke. Keskeisenä turvallisuuden tunnetta ja sietämistä parantavaksi toimenpiteeksi hoitosuunnitelmassa on tunnistettu susien aiheuttamien kotieläin- ja koiravahinkojen ennaltaehkäisy.

Tärkeäksi on tunnistettu myös ennakoiva viestintä alueille, joille on muodostumassa susireviiri.

Uutena kokonaisuutena hoitosuunnitelmassa on monilajinen kannanhoito, joka tarkoittaa suurpetojen ja hirvieläinten kannanhoitoa lajienväliset vuorovaikutukset huomioiden.

Uutena toimenpiteenä on kirjattu myös susikonfliktia ylläpitäviin sosiaalisen median haasteisiin vastaaminen viestinnän keinoin.

Lue lisää