Metsien hiilinielun vertailutasolaskenta valmistuu joulukuussa

Uutiset 12.11.2019

EU:n tavoitteena on, että koko maankäyttösektorin hiilinielu on kaudella 2021–2030 laskennallisesti vähintään yhtä suuri kuin sektorin päästöt.


Lari Lievonen
EU:n komission on määrä vahvistaa lopulliset vertailutasot vuonna 2020.

Luonnonvarakeskus päivittää parhaillaan EU:n Lulucf-asetuksen mukaista metsien hiilinielun vertailutasoraporttia. Päivitetty ehdotus vertailutasoksi valmistuu joulukuussa ja se toimitetaan EU:n komissiolle vuoden loppuun mennessä.

Komission palautteet jäsenmaiden sille vuonna 2018 toimittamista vertailutasoraporteista saatiin kesällä 2019. Suomi on käynyt komission kanssa sen jälkeen kaksi kahdenvälistä neuvottelua.

”Suomen laskentamalli ja metsävaratieto on huomattavasti yksityiskohtaisempaa kuin monessa muussa maassa. Tämän vuoksi laskennan läpikäynti komission kanssa on ollut aikaa vievää”, kertoo apulaisprofessori Aleksi Lehtonen Lukesta.

Vertailutasolaskentaa tehdään kaikissa EU:n jäsenmaissa nyt ensimmäistä kertaa.

EU:n tavoitteena on, että koko maankäyttösektorin hiilinielu on kaudella 2021–2030 laskennallisesti vähintään yhtä suuri kuin sektorin päästöt. Metsien lisäksi sektoriin lasketaan mukaan metsityksen, metsäkadon ja maatalousmaan päästöt ja nielut.

Suomen metsien hiilinielun vertailutaso pohjautuu Lulucf-asetuksen kriteerien mukaisesti kauden 2000–2009 toteutuneisiin metsien käyttöä kuvaaviin lukuihin sekä oletukseen siitä, että hoitokäytännöt jatkuvat samanlaisina myös kaudella 2021–2025. Lopulliset vertailutasot komission on määrä vahvistaa vuonna 2020.

Lue lisää