Vaikka talvisavotta on kallista, lumesta on myös hyötyä

Uutiset 15.11.2019

Muun muassa juuristovaurioiden riski vähenee talvikorjuussa.


Kari Lindholm
Lauhalla puissa oleva lumi sulaa ja jäätyy puun juurelle. Jää voi estää hakkuukouran pääsyn tyvelle.

Vaikka talvisavotat tulevat lappilaiselle metsänomistajalle kesäkorjuuta kalliimmaksi, on talvesta ja lumesta hyötyäkin. Talvikorjuussa puuston juuristovaurioiden riski vähenee.

”Sitä parempi, mitä vähemmän maa koneen alla painuu”, sanoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija, dosentti Risto Jalkanen Rovaniemeltä.

Talviolosuhteet jarruttavat juurikäävän leviämistä Lappiin. Juurikääpä on metsätaloudelle eniten tappioita aiheuttava puustotauti, jota esiintyy sekä kuusella että männyllä. Kuusen juurikääpä on levinnyt pohjoisemmaksi, ja sitä esiintyy yleisesti jo Oulun korkeudella.

Myöhäiskevään viimeiset hanget ja alkukesä ovat parasta aikaa harventaa pohjoisen mäntymetsissä riehuvan tervasroson sairastuttama puusto.

”Tervasroson tekemät pihkakorot näyttäytyvät hakkuukoneen kuljettajalle parhaiten silloin, kun puissa ei ole lunta ja kun valoa on paljon. Tosin sillä edellytyksellä, että rungot ovat pinnaltaan kuivia”, Jalkanen sanoo.

Tervasroso iskee nuoriin mäntyihin ja myös männyntaimikoihin, jolloin tartunnan saaneet rungot kuolevat jopa muutamassa vuodessa. Vaaravyöhykkeessä ovat etenkin kuusten maille istutetut männyntaimet ja ensiharvennusikää lähestyvät männiköt.

Puustolle lumesta aiheutuu haittaa Lapissa etenkin tykkylumen muodossa. Tykkyä, jota esiintyy tammi- ja helmikuussa, muodostuu joko merivedestä tiivistyneenä kosteutena, joka jäätyy puiden pinnalle, tai alijäähtyneenä satavan veden takia.

Metsät kannattaa pitää hoidettuina, jotta tykkytuhoilta vältyttäisiin. Jos latvus kutistuu kolmannekseen puun pituudesta, hennot rungot napsahtavat poikki jo pienestä lumikuormasta.

Mahdollisuus tykkylumen muodostumiselle on leutoina talvina entistä suurempi, koska meri jäätyy paljon totuttua myöhemmin. Tästä syystä tykkyä muodostuu helposti myös merenpinnan tasolla kasvaviin rannikkometsiin, kun aiemmin tykkyä on totuttu näkemään lähes pelkästään korkeilla mailla ja sisämaassa.

Lue lisää