Missä kunnassa puu kasvaa parhaiten, mikä on soisin kunta? Luke julkaisi uudet metsävaratiedot

Uutiset 21.11.2019

Uudet metsävaratiedot perustuvat vuosina 2014–2018 mitattuun valtakunnan metsien inventointiaineistoon.


Sanne Katainen
Suomen maakunnista metsäisin on Kainuu. Vähiten metsäisiä ovat Ahvenanmaa ja Varsinais-Suomi.

Uusimpien Luonnonvarakeskuksen julkaisemien metsävaratietojen mukaan puuston tilavuus on lisääntynyt 120 miljoonaa kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 2,4 miljoonaa kuutiometriä viisi vuotta sitten tehtyyn inventointiin verrattuna.

Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2,5 miljardia kuutiometriä ja vuotuinen kasvu 108 miljoonaa kuutiometriä. Tilavuudesta puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja loput 20 prosenttia lehtipuuta.

Uudet tiedot perustuvat vuosina 2014–2018 mitattuun valtakunnan metsien inventointiaineistoon.

”Runsas kolme neljäsosaa puuston vuotuisesta kasvusta sijoittuu yksityisten, kuntien, seurakuntien ja muiden yhteisöjen omistamiin metsiin”, sanoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta.

Puuston vuotuinen keskikasvu metsämaalla on koko maassa 5,2 kuutiometriä hehtaarilla. Suurin vuotuinen keskikasvu on Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Pienin vuotuinen keskikasvu on Lapissa.

Suomen maapinta-alasta 86 prosenttia eli 26,2 miljoonaa hehtaaria on metsätalousmaata. Valtaosa metsätalousmaasta on puuntuotoskyvyltään hyväkasvuista metsämaata. Lisäksi metsätalousmaahan kuuluu heikkokasvuisempaa kitumaata ja puutonta tai lähes puutonta joutomaata.

Metsätalousmaalla on soita 8,8 miljoonaa hehtaaria. Nykyisestä suoalasta hieman yli puolet on ojitettua suota. Etelä-Suomessa soita on reilu neljäsosa ja Pohjois-Suomessa 40 prosenttia metsätalousmaasta. Soisin maakunta on Pohjois-Pohjanmaa, missä suota on yli puolet metsätalousmaasta.

Tuoreimmat maakunnittaiset metsävaratiedot ovat saatavilla Luken tilastoportaalissa.

Lue lisää