Metsäteissä paljon puutteita: ”Tien vuosittainen lanaus unohtuu liian usein”

Uutiset 02.12.2019

Metsätien rakentaminen tai perusparannus on tien osakkaille suuri rahallinen panostus. Sitä ei kannata hukata tien huonolla kunnossapidolla, muistuttaa Metsäkeskus.


Matti Turtiainen
Suodatinkangas ja tienrungon korottaminen varmistavat tien kantavuuden.

Suomen metsäkeskus on tarkastanut valtion Kemera-tukea saaneiden metsäteiden kuntoa eri puolilla Suomea. Tarkastetuista teistä vain reilu kolmannes täytti metsätieohjeiden vaatimukset.

Eniten huomautettavaa havaittiin kääntöpaikkojen mitoituksessa ja teiden sorastuksessa. Monet kääntöpaikat olivat liian kapeita eikä soraa ollut ajettu riittävältä leveydeltä.

Uusia metsäteitä on rakennettu ja vanhoja perusparannettu Kemera-rahoituksella tänä vuonna yhteensä 640 kilometriä koko maassa. Tarkastuksissa havaittiin, että perusparannetuilla metsäteillä kunnossapitotyöt on tehty kohtuullisen hyvin.

Vaikka Kemera-tuet nousivat kesällä 2018, metsäteiden työmäärät eivät ole merkittävästi lisääntyneet.

”Ne jäävät kauas alueellisissa metsäohjelmissa asetetuista tavoitteista”, sanoo metsäteiden johtava asiantuntija Mika Nousiainen Suomen metsäkeskuksesta.

Kemera-rahoitusta saaneiden metsäautoteiden kunnossapitoa valvotaan satunnaisotannalla kahdeksan vuoden kuluttua tiehankkeen päättymisestä. Tänä vuonna Metsäkeskus tarkasti 291 kilometriä metsäteitä, joiden rakentaminen tai perusparannus oli valmistunut pääosin vuonna 2011.

Tarkastuksissa nousi esiin kaksi keskeisintä tekemätöntä kunnossapitotyötä.

”Tien vuosittainen lanaus unohtuu liian usein, ja heinän ja vesakon niitto jää tekemättä riittävän ajoissa. Kun nämä muistettaisiin tehdä, olisi metsäteiden kunto jo hyvällä mallilla”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus muistuttaa, että metsätien rakentaminen tai perusparannus on tien osakkaille suuri rahallinen panostus, jota ei kannata hukata tien huonolla kunnossapidolla.

Metsäteiltä vaaditaan myös riittävää kantavuutta. Varsinkin hienojakoisilla kangasmailla ja turvemailla päällysrakennekerrokset eivät aina ole riittäviä. Mika Nousiainen suosittelee kantavuusmittausta jo suunnitteluvaiheessa. Näin saadaan parhaiten esille tien heikoimmat kohdat, joita voidaan korjata kantaviksi tieohjeiden mukaan.

Lue lisää