Suomen Metsämuseo Lusto sai puolen miljoonan euron apurahan

Uutiset 12.12.2019

Suomen Kulttuurirahaston 500 000 euron apuraha myönnettiin dynaamisen museon konseptin kehittämiseen.


Timo Kilpeläinen
Suomen Metsämuseo Lusto sijaitsee Punkaharjulla. Kuva on museon perusnäyttelystä.

Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-apurahapäätökset 2020 on julkaistu. Suurin yksittäinen apuraha, 500 000 euroa, myönnettiin Suomen Metsämuseosäätiölle Suomen Metsämuseo Luston ydinnäyttelyn ja dynaamisen museon konseptin kehittämiseen.

Metsät ja niihin liittyvien tavoitteiden yhteensovittaminen ovat tällä hetkellä keskeinen teema suomalaisessa yhteiskunnassa, metsäpolitiikassa sekä globaalissa ilmastonmuutoskeskustelussa. Nyt rahoitetun Ytimessä-hankkeen tavoitteena on tuottaa laaja, yhteiskunnallista ymmärrystä lisäävä, inspiroiva ja elämyksellinen ydinnäyttely.

”Tarkoituksenamme on tarjota museon käyttäjille elämyksellinen tila ja kokonaisvaltainen, moniaistinen museokokemus. Museon käyttäjillä on tarve ymmärtää metsä- ja ilmastonmuutoskeskustelua, ja tähän tarpeeseen haluamme vastata”, sanoo Suomen Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja Leena Paaskoski.

Rahoitus mahdollistaa keskittymisen laajaan ydinnäyttelyuudistukseen vuosina 2020–2023. Kaiken kaikkiaan Lusto panostaa näyttelymediansa vaikuttavuuteen noin miljoona euroa.

Luston kävijämäärät ovat voimakkaassa kasvussa, mutta ydinnäyttelysisällöille haetaan valtakunnallista vaikuttavuutta myös verkon ja uusien toimintatapojen avulla. Uudistuvan ydinnäyttelyn läpileikkaavana teemana on ihmisen ja metsän välinen suhde.

”Metsät ovat muodostaneet ensisijaisen elinympäristömme, raaka-ainevarastomme, elannonlähteemme ja kulttuurimme perustan. Tapa suhtautua metsiin ja käyttää niitä on kuitenkin koko 2000-luvun ajan ollut uudenlaisessa muutoksessa”, Lusto kertoo tiedotteessaan.

Aiheeseen liittyvät artikkelit