Taimikon varhaishoidossa on petraamista – Kemera-tuella varhaishoitoa tehdään vähemmän kuin olisi tarve

Uutiset 16.01.2020

Kemera-tuella on viime vuosina tehty taimikon varhaishoitoa reilu kolmasosa tarpeeseen nähden.


Hanne Manelius
Noin 45 000 metsänomistajaa saa vuosittain Kemera-tukea.

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 metsänomistajille 49,4 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon. Puuntuotannon tukea jäi käyttämättä 6,5 miljoonaa euroa.

Valtaosa Kemera-tuesta käytettiin nuorten metsien hoitoon. Taimikoiden varhaishoidon pinta-ala pysyi ennallaan.

Taimikon varhaishoito on tarpeellinen jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta. Yksityismetsiin syntyy uusia taimikoita vuosittain noin 100 000 hehtaaria.

Kemera-tuella varhaishoitoa on viime vuosina tehty reilu kolmasosa tarpeeseen nähden.

”Työmäärien kasvattaminen lähelle tarvetta vaativalle tasolle tarkoittaisi tukivaroina noin viisi miljoonaa euroa eli saman verran kuin tukea on viime vuosina jäänyt käyttämättä. Töiden lisääminen olisi metsäalan toimijoilta hyvää asiakaspalvelua metsänomistajien suuntaan”, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Uusia metsäteitä ja olemassa olevien perusparannusta tehtiin Kemera-tuella koko Suomessa noin tuhat kilometriä, mikä oli 60 prosenttia edellisvuotta enemmän. Suometsiä hoidettiin koko Suomessa noin 26 000 hehtaarin alalla, mikä oli neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän.

”Metsätie- ja suometsähankkeet ovat ammatillisesti vaativia. Hankkeiden valmistelu vaatii pitkäjänteisyyttä ja lisää toimihenkilöitä suunnittelemaan ja toteuttamaan töitä”, Niskanen sanoo.

Kemera-tukea käytettiin puuntuotannon lisäksi metsäluonnon hoitoon ympäristötukena noin 5 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,8 miljoonaa euroa.

Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa metsäalan toimijat voivat hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon Metsään.fi-palvelussa. Muihin metsänhoitotöihin voi tukea hakea Metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyvillä Kemera-lomakkeilla.

”Kemera-tukea on tänäkin vuonna hyvin tarjolla, ja metsätyöt odottavat tekijäänsä”, Niskanen sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit