Metsistä hakattiin viime vuonna kuusi miljoonaa kuutiota vähemmän runkopuuta kuin vuonna 2018

Uutiset 13.02.2020

Luken arvion mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä on kaudella 2016–2025 keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.


Kimmo Haimi
Viime vuonna metsistämme hakattiin Luken tilastojen mukaan tukkipuuta 25,8 ja kuitupuuta 36,9 miljoonaa kuutiometriä.

Luonnonvarakeskuksen ennakkotietojen mukaan metsistämme hakattiin vuonna 2019 metsäteollisuuden käyttöön 62,8 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Hieman yli 80 prosenttia määrästä tuli yksityismetsistä.

Kun mukaan lasketaan energiantuotantoon korjattu yhdeksän miljoonaa kuutiometriä, runkopuuta hakattiin yhteensä 72 miljoonaa kuutiometriä. Se oli runsaat kuusi miljoonaa kuutiometriä eli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin ennätysvuonna 2018.

”Muutos oli suuri, mutta käytännössä palattiin kutakuinkin huippuvuotta 2018 edeltävälle tasolle”, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Luken metsävarojen inventoinnin ja metsäsuunnittelun ryhmä arvioi helmikuussa 2020, että metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva hakkuukertymä on kymmenvuotiskaudella 2016–2025 keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.

”Arvioidusta suurimmasta hakkuukertymästä hyödynnettiin hakkuiden huippuvuonna 2018 koko maassa 97 prosenttia. Ennakkotietojen perusteella osuus laski 89 prosenttiin vuonna 2019 ja oli jaksolla 2016–2019 keskimäärin 91 prosenttia. Hakkuiden määrä suhteessa hakkuumahdollisuuksiin on kuitenkin vaihdellut paljon alueittain”, kertoo Torvelainen.

Puuston poistuma sisältää käyttöön otetun runkopuun lisäksi myös metsään hakkuutähteenä jäävän ja luontaisesti kuolleen runkopuun. Vuonna 2019 tällaista puuta jäi metsiin 15 miljoonaa kuutiometriä, joten poistuma oli yhteensä 87 miljoonaa kuutiometriä. Se oli seitsemän miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

”Valtakunnan metsien inventoinnin mittausten mukaan metsissämme on runkopuuta yhteensä lähes 2 500 miljoonaa kuutiometriä ja uutta puuta kasvaa 108 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston poistuma oli viime vuonna noin 80 prosenttia kasvusta, joten puuston kokonaismäärä lisääntyi 21 miljoonalla kuutiometrillä”, Torvelainen jatkaa.

Vuoden 2019 lopulliset maakunnittaiset tilastot julkaistaan kesäkuussa.

Lue lisää