Metsäalan termejä käytetään kirjavasti – tänä vuonna verkossa julkaistaan metsäsanasto kaikkien käytettäväksi

Uutiset 19.02.2020

Metsäalan sanastotyössä tuotetaan tuhansille metsäalan käsitteille määritelmät.


Timo Aalto
Kuluvan vuoden aikana sanastotyössä keskitytään erityisesti metsänhoitosuositusten termistöön.

Metsäalan sanastotyössä koostetaan metsäalan keskeinen ammattisanasto, josta on hyötyä metsäalan viestinnässä ja alan tietojärjestelmien sekä tietopalveluiden kehittämistyössä.

Metsäalan käsitteiden kirkastaminen hyödyttää myös metsänomistajaa erilaisissa palvelutilanteissa. Kun asioista puhutaan samoilla termeillä, keskinäinen ymmärrys paranee ja yhteistyö helpottuu.

”Metsäalan termeistä esimerkiksi varhaishoitoa, raivausta, perkausta, taimikon hoitoa, nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta käytetään metsäalalla kirjavasti. Varsinkin aloitteleville metsänomistajille metsätermistö aiheuttaa usein ihmetystä ja hämminkiä”, sanoo metsänomistajapalveluiden asiantuntija Kaisa Laitinen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäalan sanastotyössä tuotetaan tuhansille metsäalan käsitteille määritelmät sekä havainnollistetaan kaavioilla eri käsitteiden välisiä suhteita. Työn lopputuloksena syntyy sähköinen metsäsanasto, joka julkaistaan tämän vuoden aikana Suomi.fi-verkkosivujen alla osoitteessa yhteentoimiva.suomi.fi. Sanasto on avoimesti kaikkien hyödynnettävissä.

Metsäalan sanastot -projektissa ovat mukana Metsäkeskuksen lisäksi Helsingin yliopiston Suomalais-venäläisen metsäsanakirjan koostanut tutkijaryhmä, Tapio Oy:n metsänhoitosuositusten digitalisointihanke sekä Digi- ja väestötietovirasto.

Lue lisää