EU:lta miljoonarahoitus Suomen soille ja pienvesille

Uutiset 22.08.2017

Kuusivuotinen hanke tähtää maamme soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen.


Jaana Kankaanpää / VL-arkisto
Hydrologia-LIFE-hankkeen toimenpiteinä on muun muassa 95 suon ennallistaminen, purojen ennallistamista, 14 järven vedenpinnan nosto ja kahden arvokkaan suojelualueen hankinta.

Euroopan unioni rahoittaa 60 prosenttia Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan.

Historiallisen laaja hanke tähtää Suomen soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen. Hankkeessa saadaan ennallistettua yli 5 000 hehtaaria soita ja 34 kilometriä puroja eli palautettua niitä lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

”Soiden luontaisten vesivarastojen palauttaminen parantaa tulvasuojelua, ja vedenpinnan nosto turvaa turpeen hiilivarastoja eli hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä. Vesiensuojelukuluja säästyy, kun kehitämme myös uusia, kustannustehokkaampia menetelmiä talousmetsien kunnostusojituksen ja ennallistamistoimien yhteensovittamiseksi”, summaa projektipäällikkö Tuomas Haapalehto Metsähallituksesta.

Hankkeella autetaan viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa etenkin tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä sekä hankkimalla merkittäviä soita suojeluun.

Samalla parannetaan tulvasuojelua, veden laatua ja riistamaita. Lisäksi kerätään tietoa kohteiden tilasta ja lajeista. Metsähallituksen mukaan tiedossa on töitä kymmenille urakoitsijoille ympäri maata.

Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut, muita kumppaneita on mukana yhdeksän.

Tapio Oy ja Suomen metsäkeskus ovat mukana kehittämässä menetelmiä, joiden avulla voidaan huomioida ennallistamista kaipaavat kohteet kunnostusojituksen yhteydessä.

”Tämä edistää vesiensuojelua. Samalla soiden monimuotoisuutta ja esimerkiksi virkistyskäyttöarvoja voidaan turvata aiempaa huomattavasti vähäisemmin kustannuksin, mikä tietysti kiinnostaa monia maanomistajia ja metsäalan ammattilaisia”, sanoo vesiensuojelun asiantuntija Samuli Joensuu Tapio Oy:stä.

Luonnonvarakeskus puolestaan selvittää, kuinka suojelualueiden lähistöllä asuvat ihmiset ja virkistyskäyttäjät suhtautuvat ennallistamiseen. Tietojen avulla voidaan huomioida virkistyskäyttäjät aiempaakin paremmin, ja myös ennallistamisen kustannustehokkuutta pystytään kehittämään.

Professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta muistuttaa, että tämä on erityisen tärkeää myös maanomistajien näkökulmasta.

”Suomessahan on miljoonia hehtaareja ojitettuja soita, joiden yksi jatkokäyttövaihtoehto on ennallistaminen – etenkin niillä yli 800 000 hehtaarilla ojitettuja soita, joilla puunkasvatus ei ole taloudellisesti kannattavaa.”

Hydrologia-LIFE-hanke on aloitettu elokuussa 2017 ja sen on määrä jatkua vuoden 2023 loppuun saakka. Sillä on 103 kohdetta eri puolilla Suomea.

Aiheeseen liittyvät artikkelit