Hakusulku päättyy – nuoren metsän hoitoon voi hakea Kemera-tukea

Uutiset 12.04.2017

Nuoren metsän hoidon hakusulku päättyy 20. huhtikuuta, jonka jälkeen kaikkia Kemera-hakemuksia käsitellään jälleen normaaliin tapaan Suomen metsäkeskuksessa.


Kari Salonen / VL-arkisto
Kemera-tukea nuoren metsän hoitoon voi taas hakea.

Suomen metsäkeskus alkaa hyväksyä 20. huhtikuuta alkaen saapuvia nuoren metsän hoidon Kemera-tukihakemuksia. Maa- ja metsätalousministeriön asettama lähes vuoden kestänyt hakusulku päättyy samalla, kun muutokset kestävän metsätalouden rahoituslakiin tulevat voimaan.

Ministeriö joutui asettamaan hakusulun vuosi sitten keväällä, kun hakemuksia tuli Metsäkeskukseen kahden vuoden hanketyömäärän verran. Ilman hakusulkua viime vuodelle osoitetut Kemera-varat olisivat loppuneet kesken.

Metsäkeskus on käsitellyt kaikki nuoren metsän hoidon rahoitushakemukset, mutta lukuisat hankkeet odottavat yhä toteutusta. Nuoren metsän hoidossa toteuttamatta on nyt noin 24 miljoonan ja taimikon varhaishoidossa noin 6 miljoonan euron arvosta hankkeita. Vuonna 2017 Metsäkeskus voi hyväksyä nuoren metsän hoidon ja varhaishoidon Kemera-hakemuksia 54,6 miljoonan euron edestä.

Kemera-lakimuutos nopeuttaa nuoren metsän hoitotöitä. Tästä eteenpäin metsänomistajien täytyy hoitaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-työt vuoden sisällä siitä, kun he ovat saaneet niihin rahoituspäätöksen Metsäkeskuksesta. Ennen lakimuutosta toteutusaikaa on ollut jopa kolme vuotta.

Suomen metsäkeskuksen hankehallinnon asiantuntijan Yrjö Niskasen mukaan lyhyempi toteutusaika auttaa Metsäkeskusta ennakoimaan, missä vaiheessa tukia tulee maksettavaksi.

”Metsänomistajien ja toimijoiden on syytä aloittaa töiden tekeminen vanhoista hankkeista ja tehdä uusia hakemuksia vain sitä mukaa, kun kohteille mennään töihin. Tämä on nyt erityisen tärkeää, kun toteutusaika on lyhyempi. Töiden loppuunsaattamiseen ei myönnetä lisäaikaa”, Niskanen muistuttaa.

Kemera-tukea myönnetään entiseen tapaan yksityisille metsänomistajille, mutta esimerkiksi rahastot eivät voi saada tukea. Kun rahoitus on myönnetty taimikon varhaishoitoon, ei kohteelle myönnetä enää jälkikäteen pienpuun korjuun korotettua tukea.

Metsäkeskus suosittelee, että rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset jätettäisiin sähköisesti Metsään.fi-palvelun tai metsänhoitoyhdistysten käyttämän järjestelmän kautta. Tämä helpottaa hakemusten käsittelyä sekä nopeuttaa päätöksentekoa ja maksatuksia.

Metsäkeskus kouluttaa metsäalan toimijoita Kemera-hakumenettelyyn kevään aikana. Koulutukset ovat webinaareja, joihin voi osallistua omalta koti- tai työkoneelta. Verkkoluennot myös tallennetaan ja niitä voi katsoa jälkikäteen Metsäkeskuksen sivuilta.

Lisätietoa tuen jakautumisesta maakunnittain on tässä taulukossa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit