Luke: "Euroissa mitattuna metsätalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen on tärkeintä"

Uutiset 16.03.2017

Luonnonvarakeskus listaa tänään julkistamassaan raportissa keinoja, joilla luonnonvara-ala voi sopeutua ilmastonmuutokseen.


Ari Nakari / VL-arkisto
Metsätalous sopeutuu ilmastonmuutokseen parhaiten, kun metsää hoidetaan aktiivisesti ohjeiden mukaan ja kansainvälinen taimikauppa lopetetaan, todetaan Luken raportissa.

Suomen elinkeinojen tulee sopeutua ja varautua ilmastonmuutokseen. Luken raportti painottaa, että osa ilmastonmuutoksen aiheuttamista seurauksista on väistämättömiä, ja niihin on taloudellisesti kannattavinta sopeutua ennakkoon. Jos toimet ajoitetaan oikein, Suomi voi hyötyä muuttuvasta ilmastosta.

Raportin kirjoittamista johtaneen Luken tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainion mukaan pohjoinen ilmasto muuttuu nopeimmin ja vaikutukset näkyvät jo ruoantuotannossa ja metsien kasvussa. Suomi ei voi jäädä odottamaan muiden maiden malleja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

”Suomen asema on poikkeuksellinen myös siksi, että sopeutumisella ja riskien hallinnalla voidaan saavuttaa etuja. Suurin hyötyjä voi olla metsätalous”, Peltonen-Sainio huomauttaa.

Raportin mukaan metsien kasvun ennakoidaan kiihtyvän lämpenevässä ilmastossa, kun kasvukausi pitenee. Tämä tuo lisää mahdollisuuksia metsävarojen käytölle. Myös puulajien suhteet voivat muuttua, kun tulokas- ja vieraslajeja tulee lisää ja niiden selviytymismahdollisuudet paranevat.

”Toisaalta metsien terveydentila voi heikentyä, kun kansainvälinen kasvikauppa tuo uusia taudinaiheuttajia. Puunkorjuu saattaa vaikeutua, kun routakausi lyhenee ja myrskytuhojen riski kasvaa. Tällöin myös korjuukustannukset kasvavat”, johtava tutkija Risto Sievänen toteaa.

Raportissa metsätalouden tärkeimmiksi sopeutumistoimiksi katsotaan sekametsän osuuden kasvattaminen, aktiivinen metsänhoito ja metsänhoito-ohjeiden noudattaminen sekä kansainvälisen taimikaupan lopettaminen, jotta puun tuholaisten ja vieraslajien leviäminen ja niiden aiheuttama laajamittainen tuho voidaan estää. Myös puunkorjuun sujuvuuden edellytyksistä tulisi huolehtia.

”Euroissa mitattuna metsätalouden sopeutuminen on tärkeintä”, Peltonen-Sainio huomauttaa.

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilaamaan Sopeutumisen tila 2017 -raporttiin on kartoitettu ja listattu sopeutumiskeinot maa-, metsä-, kala-, riista- ja porotalouden toimialoille. Lataa Sopeutumisen tila 2017 -raportti.

Aiheeseen liittyvät artikkelit