Luke: lehtipuun kysyntä on kasvussa rakentamisessa, sisustamisessa ja biojalosteissa

Uutiset 26.09.2017

Lehtipuun käyttöä, puuraaka-aineen innovatiivista hyödyntämistä ja markkinoita pohditaan parhaillaan kansainvälisessä lehtipuukonferenssissa Lahdessa.


Kari Salonen / VL-arkisto
Lehtipuun merkitys on maailmalla suurempi kuin Suomessa. Puulajeja on paljon, niiden ominaisuudet ja käyttökohteet ovat monipuolisia ja tuotteiden kirjo on laaja.

Luonnonvarakeskuksen mukaan lehtipuun kysynnän odotetaan kasvavan rakentamisessa, sisustamisessa sekä tekstiiliteollisuuden ja liikennepolttoaineiden raaka-aineena. Havupuuta käytetään pääasiassa runkomateriaaliksi ja lehtipuuta sisätiloihin. Silti asiantuntijoiden mukaan raaka-ainemarkkinoilla ja arvostuksessa on parantamisen varaa.

”Lehtipuuta pitää käyttää itsenään eikä yrittääkään korvata sitä havupuutuotteilla. Tämä avaa aivan uuden muotoilu- ja arkkitehtuurimaailman”, painottavat professori Alfred Teischinger itävaltalaisesta BOKU-yliopistosta ja tutkimusjohtaja Andreas Kleinschmit Ranskan FCBA-tutkimuslaitoksesta.

Suomessa valmistettavat koivuvanerit ja -viilut ovat arvokkaita puutuotteita ja menestyvät kansainvälisillä markkinoilla.

Lehtipuun raaka-aine- ja tuotemarkkinoihin kuuluu suuria tuoteryhmiä, kuten sellu, kartonki, huonekalut ja biopolttoaineet sekä pienempiä tuotteita, kuten koristeet, hajusteet ja kodin tarve-esineet.

Lehtipuun käyttöä pyritään monipuolistamaan erityisesti modernissa rakentamisessa sekä erilaisissa biojalosteissa kuluttajakäyttöön ja teknokemian teollisuudelle. Tällaisia biojalosteita ovat muun muassa terveysvaikutteiset tuotteet, tekstiiliteollisuuden kuidut ja liikennepolttoaineet.

”Lehtipuun arvoketjut ja yritysverkot ovat muutostilassa. Niiden täytyykin kehittyä, jotta ne pystyvät palvelemaan lehtipuun uusia käyttökohteita ja markkinoita”, toteavat professorit Urs Bühlmann Virginia Tech -yliopistosta ja Erkki Verkasalo Luonnonvarakeskuksesta.

Lehtipuun merkitys on maailmalla suurempi kuin Suomessa. Puulajeja on paljon, niiden ominaisuudet ja käyttökohteet ovat monipuolisia ja tuotteiden kirjo on laaja. Käyttö vaihtelee perinteiden, kulttuurin ja puuvarojen rakenteen mukaan.

Euroopassa lehtipuun osuus puustosta on sitä suurempi, mitä etelämmäksi mennään ja sen kasvatukseen pyritään kannustamaan metsien ja maiseman monimuotoisuuden vuoksi sekä ilmastonmuutokseen varautumiseksi.

Pohjois-Amerikassa luontaiset lehtipuulajit ovat olleet tärkeitä huonekalu- ja sisustuskäytössä ja osittain myös rakentamisessa 1800-luvulta lähtien. Trooppista lehtipuuta on tuotu pitkään läntisten maiden ja sittemmin myös Japanin ja Kiinan puuteollisuudelle, mutta tuontia on pyritty vähentämään. Lehtipuuplantaasit, kuten eukalyptus- ja akaasialajit ja tiikki, tuottavat sen sijaan jo suuria määriä teollisuuden raakapuuta tropiikissa ja subtropiikissa. Maailmanlaajuisesti polttopuukäyttö on edelleen tärkeässä asemassa, varsinkin kehittyvissä maissa.

Lehtipuun käyttöä, puuraaka-aineen innovatiivista hyödyntämistä ja markkinoita pohditaan kansainvälisessä lehtipuukonferenssissa Lahdessa 25.–28. syyskuuta. Konferenssiin on saapunut 90 tutkijaa, asiantuntijaa ja yritysmaailman edustajaa yhteensä 23 maasta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit